PL EN


2017 | 465 | 96-104
Article title

Uczelnie jako podmiot wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono specyfikę uczelni jako podmiotu starającego się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. realizacja własnych celów statutowych, projekty szkoleniowe i doradcze dla osób spoza społeczności akademickiej, innowacje społeczne, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego). Uwagę skupiono na różnicach w możliwych formach wsparcia uczelni w kolejnych okresach programowania, tj. w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Analizie poddano efektywność i długookresowe rezultaty kolejnych rozwiązań. Całość rozważań zilustrowano projektami realizowanymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05aeaf2b-8fb9-4e1e-9970-6ea9cd9f6853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.