Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 465 | 96-104

Article title

Uczelnie jako podmiot wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono specyfikę uczelni jako podmiotu starającego się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. realizacja własnych celów statutowych, projekty szkoleniowe i doradcze dla osób spoza społeczności akademickiej, innowacje społeczne, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego). Uwagę skupiono na różnicach w możliwych formach wsparcia uczelni w kolejnych okresach programowania, tj. w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Analizie poddano efektywność i długookresowe rezultaty kolejnych rozwiązań. Całość rozważań zilustrowano projektami realizowanymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05aeaf2b-8fb9-4e1e-9970-6ea9cd9f6853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.