Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 180 cz 2 | 131-140

Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Corporate Social Responsibility as a Factor of Enterprise Competitiveness

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Acting in line with seven rules of Corporate Social Responsibility (CSR) - acting in an ethical and transparent manner, considering complex social and environmental requirements, creates value added to a company. This value added supports long-term and stable growth of the business; improved planning and more efficient consumption of resources; as well as creating environment of social trust enhancing innovative initiatives. Strategic dimension of CSR involves implementing its rules into all processes in the firm towards financial aims taken by a management. Strategically, CSR is looking towards obtaining a mutually beneficial (both socially and financially) understanding of expectations and interactions between the company and its widely defined stakeholders - including the surrounding society.

Year

Volume

Pages

131-140

Physical description

Contributors

References

 • 1.Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009.
 • 2.Dżoga M. i inni: Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy. Lewiatan, Warszawa 2010.
 • 3.Guidance on Social Responsibility, International Standard ISO 26000, ISO 26000:2010(E).
 • 4.Gasparski W.: Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. W: Etyka i ekonomia. Red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka. PTE, Warszawa 2007.
 • 5.Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011- 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM(2011) 681. Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 • 6.Lesiak A., Brysiak M.: Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw. MillwardBrown, www.zrównoważonainnowacyjnośćpolskich.
 • 7.Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. www.odpowiedzialnybiznes.pl
 • 8.Nakonieczna J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008.
 • 9.Ocena stanu wdrożenia standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. MillwardBrown i PwC, Warszawa 2011.
 • 10.Raport Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. www.aa1000.pl
 • 11.Raport 2012. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.
 • 12.Raport Współpraca biznes - NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania. CRSG, Szczecin 2012.
 • 13.Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarządzania strategicznego. PWN, Warszawa 2007.
 • 14.The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Red. A. Crane. Oxford 2008.
 • 15.Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, T. Doliński. Difin, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05b0056c-7a24-4ac3-be67-69145aeaea5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.