Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 | 3 | 6-12

Article title

Changes in a human life

Content

Title variants

PL
Zmiany w życiu człowieka

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of the volume Changes in a human life is the process of the broadly understood transformation taking place in the lives of both individuals and whole communities. It is a process that may have various faces and characters and that may refer to numerous fields of research and various contexts. Therefore, the group of notions that the authors of this volume focus on is comprised of those related to the problems of disability, fatherhood, prostitution, intelligence, corporate work or migration. The included articles are of an overview, exploratory and empirical nature. However, all of them bring the reader closer to the processuality, changeability and dynamism of the lives lived by individuals and communities.
PL
Przedmiotem tomu zatytułowanego Zmiany w życiu człowieka jest proces szeroko rozumianej zmiany zachodzącej zarówno w życiu jednostek, jak i całych zbiorowości. Proces, który może mieć różne oblicza oraz charakter i który może odnosić się do wielu obszarów badawczych oraz rozmaitych kontekstów. Z tego względu wśród podejmowanych przez autorów niniejszego tomu zagadnień znalazły się te odnoszące się do problematyki niepełnosprawności, ojcostwa, prostytucji, inteligencji, pracy korporacyjnej czy imigracji. Zawarte w nim artykuły mają charakter przeglądowy, eksploracyjny, jak i empiryczny. Wszystkie jednak odsłaniają przed czytelnikiem procesualność, zmienność i dynamizm życia jednostek oraz zbiorowości.

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

6-12

Physical description

Contributors

 • University of Lodz
 • University of Lodz

References

 • Becker, Howard S. et al. 1961. Boys in White. Student Culture in Medical School. Chicago: University of Chicago Press.
 • Becker, S. Howard and James W. Carper. 1956. “The Development of Identification with an Occupation.” The American Journal of Sociology 61:289-298.
 • Blumer, Herbert. 1975. “Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada." Pp. 70-84 in Elementy teorii socjologicznej, edited by W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blumer, Herbert. 2007. Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Translated by G. Woroniecka. Cracow: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Glaser, Barney and Anselm L. Strauss. 1975. Chronic illness and the quality of life. St. Louis, MO: G.V. Mosby.
 • Glaser, Barney and Anselm L. Strauss. 1968. Time for Dying. Chicago: Aldine.
 • Goffman, Erving. 1961. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates. New York: Doubleday Anchor.
 • Golczyńska-Grondas, Agnieszka. 2014. Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaczych. Cracow: Zakład Wydawniczy “Nomos”.
 • Hughes, Everett C. 1958. Men and Their Work. Glencoe: The Free Press.
 • Riemann, Gerhard and Fritz Schűtze. 1992. “Pojęcie trajektorii jako podstawowa koncpecja cierpienia i bezładnych procesów społecznych.” Kultura i Społeczeństwo 2:89-110.
 • Szacki, Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schűtze, Fritz. 1981. “Prozeßstrukturen des Lebenslaufs.” Pp. 67-156 in Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive: Kolloquium am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum der Universität Erlangen-Nürnberg, edited by J. Matthes, A. Pfeifenberger, M. Stosberg. Hrsg. Nürnberg: Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung.
 • Schűtze, Fritz. 1997 . “Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej.” Studia Socjologiczne 1:11-56.
 • Schűtze, Fritz. 2001. “Ein biographieanalytischer Beitrag zum Verständnis von kreativen Veränderungsprozessen.” Pp. 137-162 in Materialität des Geistes. Zur Sache Kultur – im Diskurs mit Ulrich Oevermann, edited by R. Burkholz, G. Christel, Z. Ferdinand.Weilerswist: Seite.
 • Soder, Martin. 1989. “The Labell Approach Revisited.” European Journal of Special Education Needs 4(2):117-129.
 • Strauss, Anselm L. 1959. Mirrors and Masks. The Search for Identity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Szczepański, Jan. 1976. “Dzieło W.I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii.” Pp. 30-38 in: Chłop polski w Europie i Ameryce, Volume I. edited by W.I. Thomas, F. Znaniecki. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmiany społecznej. Cracow: Wydawnictwo Znak.
 • Park Robert E. and Herbert A. Miller. 1921. Old World Traits Transplanted. New York: Harper and Brothers.
 • Włodarek, Jan and Marek Ziółkowski. 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warsaw-Poznan: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05b6729e-7b0d-4bc3-997d-b0e1fd2d7d5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.