PL EN


2010 | 2(63) | 55-72
Article title

Adam Mickiewicz jako nauczyciel dorosłych

Content
Title variants
EN
Adam Mickiewicz, adult educator, pioneer of andragogy
EN
Adam Mickiewicz as an adult educator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje stosunkowo mało znany obszar twórczości i pracy Adama Mickiewicza – działalność nauczycielską. Praca nauczycielska była najdłu-żej prowadzoną działalnością naszego wielkiego poety, której oddawał się z nie-zwykłym zaangażowaniem, sumiennością, nie tylko ze względów zarobkowych, ale też i z pasji do zawodu nauczycielskiego. W artykule pokazano Mickiewicza jako nauczyciela, poczynając od posady w szkole powiatowej w Kownie, gdzie prowadził lekcje z różnych przedmiotów, poprzez etat profesora literatury łaciń-skiej w Akademii Lozańskiej, aż po stanowisko profesora nadzwyczajnego zakresu literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu, wszechnicy dla dorosłych. Autor ukazuje wkład Mickiewicza w upowszechnienie w Europie dorobku polskiej i słowiańskiej literatury.
EN
The article shows the rather little known aspect of Adam Mickiewicz's work – his educational activity. His work as a teacher was the activity our great poet performed the longest, which he devoted himself to with extraordinary commitment and conscientiousness, not only due to pecuniary reasons, but also his passion for the job. The article presents Mickiewicz as a teacher, starting with a a teaching position in the district school in Kowno, where he conducted lessons in various subjects, onto his professorship in Latin literature at the Academy in Lausanne and finishing with his post of associate professor of Slavic literature at the Collège de France in Paris, a university for adults. The author demonstrates the input Mickiewicz had in spreading Polish and Slavic literature in Europe.
Year
Issue
Pages
55-72
Physical description
Contributors
  • Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydział Pedagogiczny UW Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
References
  • 1. Domairon Z.: Principes généraux de beIles lettres. Paris 1815.
  • 2. Groddeck G. A.: Initia historiae Graecorum litterariae. Vilnae 1821-23.
  • 3. Makowiecka Z.: Mickiewicz w College de France. PIW. Warszawa 1968.
  • 4. Mickiewicz A.: Dzieła wszystkie, tom 8.
  • 5. Mickiewicz A.: Dzieła. Wyd. Narodowe, tom XIV.
  • 6. Piwińska M.: Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. (w:) A. Mic-kiewicz: Prelekcje paryskie. Wybór tom 1. Universitas. Kraków 1997.
  • 7. Sudolski Z.: Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05b72c53-b068-4baa-be34-e05ea5b577b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.