PL EN


2011 | 1 | 12-15
Article title

Analiza porównawcza nawyków higienicznych i żywieniowych wpływających na zdrowie jamy ustnej studentów I roku Uniwersytetu Medycznego w L ublinie i studentów I roku Politechniki Lubelskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Mielnik-Błaszczak M, Struska A, Janus M, i wsp. Potrzeby lecznicze w zakresie choroby próchnicowej oraz poziom świadomości prozdrowotnej u młodzieży 18-letniej z makroregionu lubelskiego. Czasop Stomatol 2009; 5(62): 389.
  • Ścibak A, Kuczyńska E, Bachanek T. Stan zdrowia jamy ustnej uczniów w wieku 18 lat ze średniej szkoły zawodowej pozbawionej opieki stomatologicznej. Ann UMCS Sect. D 2003: 58(2): 364–369.
  • J ańczuk Z, red. Stomatologia zachowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006.
  • Piątkowska D. Zarys kariologii. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Med Tour Press International; 2002.
  • Szpringer-Nodzak M. Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999.
  • Ketterl W. Stomatologia zachowawcza. Wyd. I pol. pod redakcją S. Potoczka. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 1995.
  • Mielnik-Błaszczak M, Bałanda W, Wróbel R, i wsp. Ocena nawyków higienicznych dotyczących jamy ustnej wśród uczniów V i VI klas lubelskich szkół podstawowych. Czasop Stomatol 2009; 5(62): 391.
  • Kaczmarek U, Skłodowska-Trella A. Wybrane parametry zdrowia jamy ustnej młodzieży z różnych środowisk województwa dolnośląskiego a cele zdrowia jamy ustnej Światowej Organizacji Zdrowia. Mag Stomatol 2005; 15(1):56–59.
  • Sikorska MHJ, Mielnik-Błaszczak M. Stan uzębienia młodzieży klas licealnych z L ublina a cele WHO na rok 2000.Stom Współcz 2000; 7(4): 47–50.
  • Wocha-Sobańska M, Borysewicz-Lewicka M. Stomatologiczne potrzeby lecznicze ludności Polski w świetle epidemiologicznych badań wykonywanych w 2003 roku w ramach programu „Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu”. Czas Stom 2007; 60(5): 299–305.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05ba76bc-f260-48d5-8798-e0f19010aa64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.