Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3/2017 (69), t.1 | 117-129

Article title

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian demograficznych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The Role of Private Health Insurance in the Healthcare System Facing Demographic Changes in Poland

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The demographic future of the country is becoming a major challenge for healthcare, not only from the standpoint of the public payer, but also regarding the healthcare system’s organisation and efficiency. In the face of constantly changing population structure that entails higher demand for costly medical procedures addressing the needs of the elderly, the only way to make the system efficient and to ensure the accessibility of medical services is to increase the amount of available funding. One of the priorities laid down in the Ministry of Health’s healthcare strategy is to gradually increase public allocations for healthcare, now one of the lowest in the European Union. The healthcare system in Poland could also benefit financially from commercial health insurance. In the article, the role of private health insurance in the Polish healthcare system is discussed in the context of demographic change forecasts.
PL
Przyszłość demograficzna Polski staje się wielkim wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej – zarówno z punktu widzenia płatnika publicznego, jak i organizacji oraz wydolności systemu. Postępujące przeobrażenia w strukturze ludności i związane z nimi zwiększone zapotrzebowanie na kosztowne procedury medyczne dedykowane osobom starszym powodują, że zapewnienie sprawności systemu i zagwarantowanie odpowiedniej dostępności świadczeń możliwe jest tylko poprzez zdecydowany wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Jeden z priorytetów opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia strategii zmian w ochronie zdrowia stanowi stopniowe zwiększanie publicznych środków na ochronę zdrowia, należących obecnie do najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Do wzbogacenia systemu o nowe fundusze i usprawnienia jego funkcjonowania mogą się przyczynić ubezpieczenia zdrowotne o charakterze komercyjnym. Upowszechnienie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych dobrze skoordynowanych z systemem publicznym mogłoby poprawić dostępność i jakość opieki medycznej w Polsce. W artykule poruszono problematykę roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prognozowanych zmian demograficznych.

Year

Pages

117-129

Physical description

Dates

online
2017-09-15

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii Przestrzennej

References

 • Grzebiuk, J., Kuriata, E. i Felińczak, A. (2006). Rola dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej i na świecie. W: B. Samoliński(red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • GUS. (2015). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Jóźwiak, J. i Kotowska, I.E. (2010). Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035r. i ich skutki ekonomiczne. W: Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju (s. 40–55). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Reczypospolitej Polskiej. Pozyskano z: http://pub.katalogsamorzadowy.home.pl/pub/tom%201%20v%2010_10.pdf (24.04.2017).
 • Komisja Europejska. (2012). The 2012 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2010–2060). European Economy, (2).
 • Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z programem Gretl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Laskowska, I. (2015). Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a problem pokusy nadużycia. Problemy Zarządzania, 13(2, t. 2), 58–68, https://doi.org/10.7172/1644-9584.53.3.
 • Łanda, K. (2012). Rola dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nowego typu (ubezpieczeń komplementarnych) w bilansowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Journal of Health Policy and Outcomes Research, 15–19, https://doi.org/10.7365/JHPOR.2012.1.18.
 • NFZ. (2015). Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozyskano z: http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_kosztow_swiadczen_opieki_zdrowotnej_finansowanych_przez_nfz.pdf (24.04.2017).
 • Nojszewska, E. (2015). Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i propozycje rozwiązań. Problemy Zarządzania, 13(2, t. 2), 15–36, https://doi.org/10.7172/1644-9584.53.
 • Polska Izba Ubezpieczeń i Ernst & Young. (2013). Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski. Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń i Ernst & Young. Pozyskano z: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/raport%20EY%20DUZ%202013%20www.pdf (20.03.2015).
 • Samoliński, B. (2013). Sytuacja demograficzna jako uzasadnienie dla bieżącej i przyszłej perspektywy zdrowotnej w Polsce. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Projekt naukowo ekspercki, Warszawa: IBRKK. Pozyskano z: https://www.dzp.pl/files/Publikacje/Dodatkowe_Ubezpieczenia_Zdrowotne.pdf,(24.04.2017).
 • Sobczak, A. (2006). Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych/prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W: B. Samoliński (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sobczak, A. (2007). Sektor publiczny ochrony zdrowia a prywatne ubezpieczenia zdrowotne – analiza relacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. W: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05bb3c70-b080-44f9-9578-6dbe1972d0e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.