Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 4 (81) | 39-46

Article title

Ważność kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych na podstawie badań

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kształcenie użytkowników internetu w zakresie samodzielnego pozyskiwania, oceny i efektywnego wykorzystania informacji, stało się jednym z filarów zestawu umiejętności informacyjnych (ang. information literacy) propagowanych i wdrażanych w szkołach oraz na uczelniach. Dlatego wiedza uczniów, studentów i nauczycieli (w tym akademickich), m.in. w zakresie możliwości oceny wiarygodności witryn internetowych jest niezbędna. Celem artykułu jest ustalenie ważności kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych. W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: - Jak stworzyć ogólną listę kryteriów oceny wiarygodności witryn? - Które z kryteriów można uznać za najważniejsze? Do ustalenia ważności kryteriów zastosowano metodę sondażową i technikę badań ankietowych, które przeprowadzono wśród studentów opolskich uczelni. Wynikiem tych pilotażowych badań jest ustalenie rankingu ważności dla zestawu wybranych 15 kryteriów oceny wiarygodności witryn. Według respondentów najważniejszym kryterium oceny wiarygodności witryn są referencje do innych treści. Z kolei braki w zabezpieczeniu informacji przed szkodą nie mają - w opinii badanych - zbyt dużego wpływu na wiarygodność witryn. Zdecydowanie najmniej ważnym kryterium okazuje się nieczytelny język.

Journal

Year

Issue

Pages

39-46

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Aggarwal, S., Van Oostendorp, H., Reddy, Y. R. i Indurkhya, B. (2014). Providing web credibility assessment support. W: Proceedings of the 2014 European conference on cognitive ergonomics (s. 1-8). New York: ACM.
 • Choi, W. i Stvilia, B. (2015). Web credibility assessment: conceptualization, operationalization, variability, and models. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(12), 2399-2414.
 • Czerwiński, A. (2016). Ocena wiarygodności serwisów www polskich uniwersytetów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 22(2-3), 44-55.
 • Czerwiński, A. i Krzesaj, M. (2018). Ocena jakości informacji w Internecie. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Czerwiński, A. (2019). Identyfikacja i porównanie kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych. Przegląd Organizacji, 8, 50-58.
 • Derfert-Wolf, L. (2005). Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych. Biuletyn EBIB, 1(62). Pobrane z http://www.ebib.pl/2005/62/derfert.php
 • Fogg, B. J. (2003). Persuasive technology: Using computers to change what we think and do. San Francisco: Morgan Kaufmann.
 • Fogg, B. J., Soohoo, C., Danielson, D. R., Marable, L., Stanford, J. i Tauber, E. R. (2003). How do users evaluate the credibility of Web sites? : a study with over 2,500 participants. W: Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences (s. 1-15). New York: ACM
 • Gefen, D., Karahanna, E. i Straub D. W. (2003). Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model. MIS Quarterly, 27(1), 51-90. DOI: 10.2307/30036519
 • Gefen, D. (2002). Reflections on the dimensions of trust and trustworthiness among online consumers. ACM SIGMIS Database, 33(3), 38-53. DOI: 10.1145/569905.569910
 • Kąkol, M. i Nielek, R. (2015). What Affects Web Credibility Perception? An Analysis of Textual Justifications. Computer Science, 16(3), 295-310. DOI: 10.7494/csci.2015.16.3.295
 • Metzger, M. J., Flanagin, A. J., Eyal, K., Lemus, D. R. i McCann, R. M. (2003). Credibility for the 21st century: Integrating perspectives on source, message, and media credibility in the contemporary media environment. W: P.J. Kalbfleisch (red.), Communication Yearbook, 27, 293-336. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.1080/23808985.2003.11679029
 • Metzger, M. J. (2007). Making sense of credibility on the Web: Models for evaluating online information and recommendations for future research. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13), 2078-2091. DOI:10.1002/asi.20672
 • Olteanu, A., Peshterliev, S., Liu, X. i Aberer, K. (2013). Web Credibility: Features Exploration and Credibility Prediction. In: P. Serdyukov, P. Braslavski, S. O. Kuznetsov, J. Kamps, S. Rüger, E. Agichtein ... E. Yilmaz (Eds.), Proceedings of the European Conference on IR Research ECIR 2013, Lecture Notes in Computer Science, 7814 (s. 557-568). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
 • Rieh, S. Y. i Danielson, D. R. (2007). Credibility: A multidisciplinary framework. Annual Review of Information Science and Technology, 41(1), 307-364. https://doi.org/10.1002/aris.2007.1440410114
 • Schwarz, J. i Morris, M. (2011). Augmenting web pages and search results to support credibility assessment. W: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems CHI '11 (s. 1245-1254). New York: ACM.
 • Więk, A. (2016). Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej. W: A. Czerwiński, A. Jandziak i M. Krzesaj (red.), Informacja - dobro publiczne czy prywatne? (s. 175-186). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05bc844e-036d-4919-82a9-f79f9faafc8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.