PL EN


2012 | 9 | 58-79 (10)
Article title

SKARGI NA NADAWCÓW TELEWIZYJNYCH DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z LAT 2005–2009

Authors
Content
Title variants
EN
COMPLAINTS AGAINST TV BROADCASTERS PUT IN AT KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI (2005–2009)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
58-79 (10)
Physical description
Contributors
author
References
  • Badanie TNS OBOP dostępne w Internecie pod adresem http://www.tns-global.pl/centrum/2007/2007-01#3694
  • Badanie TNS OBOP dostępne w Internecie pod adresem http://www.tns-global.pl/biuro_prasowe/informacje_prasowe/2010/2010-01/wid/6450
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, DzU UE, L 95 z 15.04.2010, s. 1–24.
  • DzU 1993 nr 7, poz. 34, Ustawa z dnia 29 XII 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 10 ust. 3 oraz art. 52–56. Godzic W., 1999, Telewizja jako kultura, Kraków.
  • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, marzec 2009 r. Dokument wydany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, dostępny na stronach internetowych KRRiT pod adresem http://www.krrit.gov.pl/bip/KRRiT/Sprawozdania/Sprawozdanie2009/tabid/417/Default.aspx
  • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, marzec 2010 r. Dokument wydany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, dostępny na stronach internetowych KRRiT pod adresem http://www.krrit.gov.pl/bip/KRRiT/Sprawozdania/tabid/61/Default.aspx
  • Michalczyk S., 2008, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05bcd942-4502-41ac-8141-f61304d5fc86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.