Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 2 | 12-17

Article title

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory - postępowanie diagnostyczne krok po kroku

Content

Title variants

EN
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy – step by step diagnosis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC) jest rzadką, genetyczną chorobą mięśnia sercowego. Jej pierwszymobjawem może być nagła śmierć sercowa, najczęściejwystępująca u młodych, pozornie zdrowych osób. Do rozpoznania ARVC konieczne jest zastosowanie kryteriów diagnostycznych Task Force. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie zasad postępowania diagnostycznego u pacjentów z podejrzeniem ARVC. Materiał i metody: W artykule zaprezentowano kryteria diagnostyczne Task Force na przykładzie przypadku 24-letniej kobiety po incydencie utrwalonego częstoskurczu komorowego i zatrzymania krążenia. Opis przypadku: Pacjentka spełniła cztery duże kryteria Task Force wynikające z nieprawidłowości wykazanych w badaniach obrazowych oraz w zapisie elektrokardiograficznym. Wnioski: Wnikliwy wywiad medyczny, łącznie z wynikami powszechnie dostępnych i względnie tanich, nieinwazyjnych badań dodatkowych, takich jak elektrokardiografia i echokardiografia, umożliwił rozpoznanie ARVC u prezentowanej pacjentki.
EN
Background: The arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is a rare and genetically determined heart disease. Its first manifestation might be a sudden cardiac death which usually affects young and apparently healthy people. The diagnosis of ARVC is based on Task Force diagnostic criteria. Aim of the study: The aim of this study was to present the rules of diagnostic procedures in patients suspected to be suffering from ARVC. Material and methods: This article demonstrates current diagnostic criteria of ARVC on the example of a 24-year-old female patient with sustained ventricular tachycardia and cardiac arrest. Case description: The patient met four major criteria of Task Force which resulted from the abnormalities in imaging and electrocardiographic examinations. Conclusions: The precise examination based on the medical history and commonly available non-invasive and relatively cheap tests, i.e. electrocardiography and echocardiography, enabled the ARVC diagnosis in the patient.

Journal

Year

Issue

2

Pages

12-17

Physical description

Dates

accepted
2015-06-15

Contributors

  • Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05c74b57-3c6f-4aea-8598-4019daaf2915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.