PL EN


2018 | 6 | 193-210
Article title

Talent ukryty nigdy nie rozkwitnie. Wybrane techniki arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Authors
Content
Title variants
EN
Hidden talent will never flourish. Selected techniques of art therapy used while working with children of preschool age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania wybranych technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wyjaśnia pojęcie i rodzaje twórczości dziecka w wieku przedszkolnym, opisuje znaczenie zajęć arteterapeutycznych w pracy przedszkola. Odwołuje się do badań jakościowych w zakresie wykorzystania zajęć muzycznych i plastycznych w terapii dziecka. Badania oparto na obserwacji postępów w zakresie umiejętności muzycznych i plastycznych dzieci sześcioletnich w toku prowadzonych zajęć arteterapeutycznych (obejmujących improwizacje ruchowe, improwizacje z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, działalność plastyczną). Egzemplifikacją prowadzonych badań jest przedstawione studium przypadku sześcioletniej dziewczynki objętej zajęciami z zakresu arteterapii.
EN
The article discusses the use of selected techniques in art therapy work with children of preschool age. It explains the concept and forms of a preschooler’s creativity and describes the importance of art therapy in a preschool. The article refers to qualitative research in the use of music and art in a child’s therapy. The study was based on observation of the progress of musical and art skills of six year olds in the course of art therapy classes (including movement improvisation, improvisation using percussion instruments and artistic activity). Exemplification of the research is presented in a case study of a six year old girl who participated in art therapy.
Year
Volume
6
Pages
193-210
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Al-Kusayer I., Melodia, słowo i gesty, „Bliżej Przedszkola” 2007, nr 5.
 • Andrzejewska J., Kompetencje poznawcze pięciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 9.
 • Arciszewska-Binnebesel A., ARTEterapia – szczęśliwy świat tworzenia, wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
 • Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1988.
 • Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2014.
 • Gładyszewska-Cylulko J., Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2007.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 1, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Hofman-Lipska E., Muzyka w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 1.
 • Jezierska G., Warsztaty arteterapeutyczne, „Życie Szkoły” 2006, nr 6.
 • Kanior B., Rozwijanie ekspresji plastycznej i muzycznej dziecka, „Twórczy Nauczyciel” 2003, nr 2.
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, WSiP, Warszawa 2005.
 • Knapik M., Sacher W.M. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2004.
 • Kozyra A., Aktywność twórcza, „Bliżej Przedszkola” 2005, nr 5–6, s. 38–39.
 • Machowicz K., Terechowicz W., Sztuka tylko dla dzieci, „Bliżej Przedszkola” 2009, nr 7–8.
 • Mazurkiewicz J., Co to jest wiatr i jak powstaje? Jak rozwijać twórcze kompetencje dzieci i nauczycieli, „Bliżej Przedszkola” 2008, nr 8–9.
 • Palacz J., Twórcze zabawy zuchów, „Bliżej Przedszkola” 2006, nr 7–8.
 • Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez sztukę – wybrane zagadnienia i metody, wyd. CMPPP, Warszawa 2009.
 • Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, cz. 2, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2010.
 • Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, WN PWN, Warszawa 2011.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Reczuch M., Źródło radości, „Bliżej Przedszkola” 2009, nr 3.
 • Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2013.
 • Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Szmidt K.J., Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Psychopedagogika działań twórczych, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2005.
 • Terechowicz W., Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, „Bliżej Przedszkola” 2009, nr 10.
 • Tyszkowa M., Sztuka dla najmłodszych, WSiP, Warszawa 1990.
 • Wasyluk I., Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 4.
 • Wilk T. (red.), Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2007.
 • Ziołowicz K., Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną, „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane” 2006/2007, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05ca271a-6b97-47f6-b37c-ecd83ab4074b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.