Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | LXXXII (82) | 193-206

Article title

Teoria wykładni prawa jerzego wróblewskiego a dyrektywalna koncepcja znaczenia kazimierza ajdukiewicza

Authors

Content

Title variants

EN
La théorie de l’interprétation du droit de Jerzy Wróblewski et la conception directivale du sens de Kazimierz Ajdukiewicz

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Actuellement la théorie du droit s’occupe du problème de l’interprétation du droit convenable. A partir du changement de l’objet de la philosophie, la langue et le sens sont les objets des recherches. Jerzy Wróblewski crée la théorie de l’interprétation du droit qui concerne le problème en question. Donc, il utilise dans sa théorie la conception du sens de Kazimierz Ajdukiewicz, celle-ci ayant le caractère philosophique. Ajdukiewicz est d’avis qu’ on peut connaître la réalité seulement avec la langue. D’après la conception d’Ajdukiewicz il faut utiliser des directives du sens pour constater le sens au niveau logique. A la base de cette conception, Wróblewski crée des directives normatives pour constater le sens de la réglementation.

Year

Volume

Pages

193-206

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

author
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

References

 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie, tom I i II, Warszawa 1985.
 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 1983.
 • Fish S., Drogą antyformalistyczną aż do końca [w:] Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków 2002.
 • Krąpiec A., Język i świat realny, Lublin 1995.
 • Jedynak A., Ajdukiewicz, Myśli i Ludzie 2003.
 • Nowaczyk A., Dyrektywalna teoria znaczenia czyli dramat Filozofa w: J. Pelc (red.) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, Warszawa 2006.
 • Maciaszek J., Teoria znaczenia Ajdukiewicza i teoria prawdy Tarskiego, http://www.ifispan.waw.pl/studialogica/s-p-f/forum-files/Maciaszek-tzaitpt.pdf.
 • Sarkowicz R., Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej w: Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.
 • Woleński J., Szkoła lwowsko-warszawska a polska teoria prawa, Studia Prawnicze 1985, zeszyt 3-4.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 • Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05cb2fae-78ed-49fa-90fa-79b4c4ff01cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.