PL EN


2010 | LXXXII (82) | 193-206
Article title

Teoria wykładni prawa jerzego wróblewskiego a dyrektywalna koncepcja znaczenia kazimierza ajdukiewicza

Authors
Content
Title variants
EN
La théorie de l’interprétation du droit de Jerzy Wróblewski et la conception directivale du sens de Kazimierz Ajdukiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Actuellement la théorie du droit s’occupe du problème de l’interprétation du droit convenable. A partir du changement de l’objet de la philosophie, la langue et le sens sont les objets des recherches. Jerzy Wróblewski crée la théorie de l’interprétation du droit qui concerne le problème en question. Donc, il utilise dans sa théorie la conception du sens de Kazimierz Ajdukiewicz, celle-ci ayant le caractère philosophique. Ajdukiewicz est d’avis qu’ on peut connaître la réalité seulement avec la langue. D’après la conception d’Ajdukiewicz il faut utiliser des directives du sens pour constater le sens au niveau logique. A la base de cette conception, Wróblewski crée des directives normatives pour constater le sens de la réglementation.
Year
Volume
Pages
193-206
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
References
 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie, tom I i II, Warszawa 1985.
 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 1983.
 • Fish S., Drogą antyformalistyczną aż do końca [w:] Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków 2002.
 • Krąpiec A., Język i świat realny, Lublin 1995.
 • Jedynak A., Ajdukiewicz, Myśli i Ludzie 2003.
 • Nowaczyk A., Dyrektywalna teoria znaczenia czyli dramat Filozofa w: J. Pelc (red.) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, Warszawa 2006.
 • Maciaszek J., Teoria znaczenia Ajdukiewicza i teoria prawdy Tarskiego, http://www.ifispan.waw.pl/studialogica/s-p-f/forum-files/Maciaszek-tzaitpt.pdf.
 • Sarkowicz R., Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej w: Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.
 • Woleński J., Szkoła lwowsko-warszawska a polska teoria prawa, Studia Prawnicze 1985, zeszyt 3-4.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 • Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05cb2fae-78ed-49fa-90fa-79b4c4ff01cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.