Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 62 | 5: Teologia duchowości | 151-176

Article title

Święta Aniela z Foligno (1248-1309), rozwój duchowy i pełnia życia sakramentem chrztu świętego

Authors

Title variants

EN
St. Angela of Foligno (1248-1309), Spiritual Growth and Fullness of Life Through the Sacrament of Baptism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje drogę duchową i doświadczenie mistyczne św. Anieli z Foligno (1248-1309), powiązane z sakramentem chrztu św. jako źródłem życia duchowego każdego chrześcijanina. Współdziałanie z łaską chrztu doprowadziło Anielę z Foligno do najwyższych mistycznych doświadczeń. Jej dziennik może być zrekonstruowany na podstawie informacji zawartej w manuskrypcie nr 342 znajdującym się w bibliotece miejskiej w Asyżu (przepisanym w latach 1308-1309) i zatytułowanym Liber sororis Lelle de Fulgineo de Tertio Ordine Sancti Francisci, określanym często przez studentów w formie skróconej jako Liber lub Memoriale.
EN
The study presents the spiritual path and mystical experience of St. Angela of Foligno (1248-1309), referring to the sacrament of baptism, as the source for spiritual life of each Christian. The collaboration with the grace of baptism brought Angela to the heights of the mystical experience. Her spiritual journey can be reconstructed from the information present in the manuscript no. 342 from the municipal library in Assisi (copied between 1308 and 1309) and entitled Liber sororis Lelle de Fulgineo de Tertio Ordine Sancti Francisci, often abbreviated by scholars as Liber or Memoriale.

Contributors

 • Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum

References

 • ALFONSI D.: Droga do Asyżu: mistyczne doświadczenia bł. Anieli z Foligno, tłum. M. Kosiarska, Niepokalanów 1996.
 • ANGELA DA FOLIGNO: Il libro dell’esperienza, red. G. Pozzi, Milano 1992.
 • ANGELA DA FOLIGNO: Memoriale, edizione critica a cura di E. Menestò, Spoleto 2013.
 • BENEDYKT XIV: Beatyfikacja sług Bożych i kanonizacja błogosławionych, vol. I-II, Città del Vaticano 2011.
 • BŁ. ANIELA Z FOLIGNO: Wybór tekstów, tłum. D. Turkowska, w: Antologia mistyków franciszkańskich, red. S. Kafel. Warszawa 1986, s. 212-247.
 • BOUYER L.: Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, Warszawa 1982.
 • COOK W.R.: Images of St. Francis of Assisi. In painting, stone and glass from the earliest images to ca. 1320 in Italy. A catalogue, Firenze 1999.
 • LACHANCE P.: Il percorso spirituale di Angela da Foligno, Milano 1991.
 • LANGELI B.: Il codice di Assisi, ovvero il “Liber sororis Lelle”, w: Angèle de Foligno. Le dossier, red. G. Barone, J. Dalarun, Rome 1999, s. 7-37.
 • MENESTÒ E.: Il «Liber» della beata Angela da Foligno. Edizione in fac simile e trascrizione del ms. 342 della Biblioteca Comunale di Assisi, con quattro studi, Spoleto 2009.
 • O’COLLINS G., FARRUGIA E. G.: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kraków 2002.
 • PAWEŁ III: Apostolica privilegia circa tertium ordinem, Napoli 1621.
 • POZZI G.: Introduzione, w: ANGELA DA FOLIGNO, Il libro dell’esperienza, Milano 1992, s. 11-178.
 • PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA: Pisma teologiczne. Imiona Boskie. Teologia mistyczna. Listy, Kraków 2005.
 • SALEZY F.: Filotea czyli droga do życia pobożnego, Olsztyn 1984.
 • THIER L., CALUFETTI A.: Il libro della Beata Angela da Foligno, ed. critica, Grottaferrata 1985.
 • UBERTINO Z CASALE: Drzewo życia, tłum. C. Niezgoda, w: Antologia mistyków franciszkańskich, t. IV, red. S. Kafel, Kraków 1991.
 • WIDOK N.: Grzegorz z Nazjanzu, Kraków 2006.
 • WINOWSKA M.: Myśli Bł. Anieli z Foligno, Poznań 1939.
 • ZAVALLONI R.: Introduzione, w: I mistici, secolo XIV, vol. II, Milano 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d2cfb3-6b9d-472f-907d-9b365b74d789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.