Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 3 | 309-312

Article title

Skojarzone leczenie ciąży szyjkowej z zastosowaniem metotrexatu oraz prostaglandyn – opis przypadku

Content

Title variants

EN
Combined treatment of cervical pregnancy with methotrexate and prostaglandins. A case report

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ciąża szyjkowa jest najrzadszą formą ciąży pozamacicznej. Wskutek oddziaływania wydzielanych przez trofoblast enzymów proteolitycznych na ścianę dużych naczyń krwionośnych, ciąża szyjkowa prowadzi do masywnych krwotoków zagrażających życiu. Metody leczenia zachowującego płodność obejmują ogólnoustrojowe lub lokalne podawanie leków cytotoksycznych. Według piśmiennictwa leczenie z ogólnoustrojowym zastosowaniem leków cytotoksycznych jest nieskuteczne, gdy stężenie HCG w surowicy krwi jest wyższe niż 10000IU/ml. W prezentowanym opisie przedstawiono przypadek skutecznego leczenia zachowawczego z zachowaniem płodności u kobiety z ciążą szyjkową, u której stężenie HCG w surowicy krwi wynosiło 74000IU/ml. Efekt kliniczny uzyskano stosując dożylnie metotrexat oraz prostaglandyny.
EN
Cervical pregnancy is the rarest form of ectopic pregnancy. Resulting from the interaction of the trophoblast-released proteolytic enzymes on the wall of large blood vessels cervical pregnancy may lead to massive, life-threatening haemorrhages. Methods of treatment preserving fertility encompass systemic or local administration of cytotoxic drugs. According to the literature, treatment with systemic application of cytotoxic drugs is ineffective when level of serum hCG is higher than 10000IU/ml. This report presents a case of effective conservative treatment preserving fertility in a woman with cervical pregnancy who had level of serum hCG 74000IU/ml. Clinical effectiveness was achieved by intravenous methotrexate and prostaglandin injections.

Journal

Year

Issue

3

Pages

309-312

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego. Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
author
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d9f6af-08b7-47c1-b3c9-faabca0e7c35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.