PL EN


Journal
2014 | 3 | 309-312
Article title

Skojarzone leczenie ciąży szyjkowej z zastosowaniem metotrexatu oraz prostaglandyn – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Combined treatment of cervical pregnancy with methotrexate and prostaglandins. A case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ciąża szyjkowa jest najrzadszą formą ciąży pozamacicznej. Wskutek oddziaływania wydzielanych przez trofoblast enzymów proteolitycznych na ścianę dużych naczyń krwionośnych, ciąża szyjkowa prowadzi do masywnych krwotoków zagrażających życiu. Metody leczenia zachowującego płodność obejmują ogólnoustrojowe lub lokalne podawanie leków cytotoksycznych. Według piśmiennictwa leczenie z ogólnoustrojowym zastosowaniem leków cytotoksycznych jest nieskuteczne, gdy stężenie HCG w surowicy krwi jest wyższe niż 10000IU/ml. W prezentowanym opisie przedstawiono przypadek skutecznego leczenia zachowawczego z zachowaniem płodności u kobiety z ciążą szyjkową, u której stężenie HCG w surowicy krwi wynosiło 74000IU/ml. Efekt kliniczny uzyskano stosując dożylnie metotrexat oraz prostaglandyny.
EN
Cervical pregnancy is the rarest form of ectopic pregnancy. Resulting from the interaction of the trophoblast-released proteolytic enzymes on the wall of large blood vessels cervical pregnancy may lead to massive, life-threatening haemorrhages. Methods of treatment preserving fertility encompass systemic or local administration of cytotoxic drugs. According to the literature, treatment with systemic application of cytotoxic drugs is ineffective when level of serum hCG is higher than 10000IU/ml. This report presents a case of effective conservative treatment preserving fertility in a woman with cervical pregnancy who had level of serum hCG 74000IU/ml. Clinical effectiveness was achieved by intravenous methotrexate and prostaglandin injections.
Journal
Year
Issue
3
Pages
309-312
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego. Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
author
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05d9f6af-08b7-47c1-b3c9-faabca0e7c35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.