Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1(10) | 179-187

Article title

Technologie informacyjne i kapitał intelektualny jako filary efektywnej budowy przewagi konkurencyjnej

Content

Title variants

EN
Information technologies and intellectual capital as pillars in building competitive advantage

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu wykorzystania technologii informacyjnych i kapitału intelektualnego na konkurencyjność. Postawiono tezę, że w oparciu o same IT nie jest się w stanie efektywnie zbudować przewagi konkurencyjnej. Starano się wykazać komplementarność technologii informacyjnych z kapitałem intelektualnym.
EN
This work shows an attempt to research an influence that Information Technologies and Intellectual Capital together have on competitiveness. The main thesis is that IT is not as strong in building competitive advantages, as when used together with IC. In this article attempts have been made to show complementarities of Information Technologies and Intellectual Capital. Carrying on this issue the author shows some indexes the most competitive countries and was looking for correlation between them and expenditure on the IT.

Year

Issue

Pages

179-187

Physical description

Dates

published
2007

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

References

 • Antczak Z. 2004. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań. Warszawa – Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-97-X.
 • Brynjolfsson E., Hitt L.M. 1996. Paradox lost? Firm-level evidence on the returns to information systems spending. "Managment Science", no 17.
 • Carr N. 2003. IT doesn’t Matter. "Harvard Business Review", no 5.
 • Carr N. 2004. Does IT Matter? Boston: Harvard Business School Press.
 • Dobija M. 2006. Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital. "Social Science Research Network" [online]. Dostępne w Internecie: ssrn.com.
 • [The] Global Competitiveness Report 2006–2007. 2007. [online]. Dostępne w Internecie: http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_rankings.pdf.
 • Kasprzak T. (red.). 2006. W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa: analiza sektora rozwoju ICT w Polsce. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-653-7.
 • Kwiatkowska L. 2004. Wpływ Internetu na przekształcenie przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 7.
 • Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-8689-099-1.
 • Soete L., Weel B. 2005. The Economics of the Digital Society. Chelteham (UK): Edward Elgar.
 • Sokołowska A. 2005. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-917004-9-6.
 • Sokołowska A. 2006. Efektywność intelektualna produktem świadomego kreowania przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie [online]. "E-mentor", nr 2. Dostępne w Internecie: E-mentor.edu.pl.
 • Szyszka G., Śliwczyński B. (red.). 2004. Elektroniczna gospodarka w Polsce: raport 2003. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. ISBN 83-8734-466-4.
 • Tansey S.D. 2003. Business, Information Technology and Society. London – New York: Routledge. ISBN 0-415-19213-7.
 • Zacher L.W. (red.) 1997. Problemy społeczeństwa informacyjnego: elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 83-86846-12-7.
 • Zienkowski L. (red.). 2003. Wiedza a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 83-7383-05209.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05dd049d-de48-4b1a-aab9-73eb3fb41923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.