PL EN


2017 | 54(3) Turystyka III | 38-54
Article title

Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli o znaczeniu jedzenia w religiach świata

Authors
Content
Title variants
EN
Forgotten world of the former mysticism, that is about meaning of eating world in religions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jest prawdą niemal banalną, że warunki życia współczesnego, rozwój nowych dziedzin nauki i techniki, a także rosnąca specjalizacja coraz bardziej oddalają nas od naszego dziedzictwa kulturowego. I to właśnie dziś, w czasach, kiedy mamy w kraju więcej ludzi wykształconych niż kiedykolwiek przedtem. Coraz trudniejszy staje się dostęp do niematerialnej schedy przekazanej nam przez liczne pokolenia przodków. A przecież świadomy udział w tej schedzie, którego znaczenie łatwo się gubi w krzątaninie dnia powszedniego, jest sprawą niezmiernej wagi (choć trudno mierzalną), bo stanowi o poczuciu przynależności do kultury narodowej, europejskiej, śródziemnomorskiej, decyduje o uczestnictwie w zbiorowej świadomości społecznej. Głód jest podstawową potrzebą biologiczną odczuwaną przez wszystkich ludzi. Sposób jego zaspokajania jest zdeterminowany przez wiele czynników, wśród których uwarunkowania kulturowe, a co za tym idzie religia, odgrywają olbrzymią rolę. Opracowanie ma charakter przeglądu literatury dotyczącej znaczenia jedzenia w największych religiach świata: chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu i judaizmu
EN
The purpose of elaboration is to present opinion that food is a fascinating subject, and that could be subject of research by representatives of many scientific disciplines. Certainly it is worthwhile to ask about the specialties professionals representing various disciplines of humanities and covering different periods in the history of culture. It is almost a banal that the conditions of modern life, the development of new areas of science and technology, and the growing specialization are becoming increasingly alienated us from our cultural heritage. Especially today, at a time when in our country we have more educated people than ever before. It becomes increasingly difficult to access the immaterial legacy handed down to us by many generations of our ancestors. Conscious participation at this legacy whose meaning is easily lost in the bustle of daily life, is a matter of extremely important, (not suitable weigh), because it is a sense of belonging to the national, European and Mediterranean culture because decides on participation in the collective public awareness. Hunger is a fundamental biological need same perceived by all the people in the world. Way of satisfy hunger is determined by various factors, among which cultural determinants, and consequently religion to feature an enormous role. Elaboration is a strictly review of the literature on the meaning of food in the biggest religions of the world like: Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Judaism.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
References
 • Cohen A. (1997), Talmud, Cyklady, Warszawa.
 • Danecki J. (2002), Podstawowe widomości o islamie, Dialog, Warszawa.
 • Frauwallner E. (1990), Historia filozofii indyjskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Keown D. (1997), Buddyzm, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kudelska M. (2006), Hinduizm, WAM, Kraków.
 • Lowenstein T. (1997), Buddyzm, Muza SA, Warszawa.
 • Machut-Mendecka E. (2003), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa.
 • Robinson F. (2001), Historia świata islamu, Muza SA, Warszawa.
 • Ratzinger J. (2006), Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak, Kraków.
 • Smith H. (1995), Religie świata, Świat Książki, Warszawa.
 • Solomon N. (1997), Judaizm, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Suzuki D. (1992), Wprowadzenie do buddyzmu zen, Vis-a-vis/Etiuda, Warszawa.
 • Tokarczyk A. (1986), Hinduizm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Tworuschka M.U. (2009a), Religie świata – Chrześcijaństwo, Agora, Warszawa.
 • Tworuschka M.U. (2009b), Religie świata – Hinduizm, Agora, Warszawa.
 • Tworuschka M.U. (2009c), Religie świata – Buddyzm, Agora, Warszawa.
 • Tworuschka M.U. (2009d), Religie świata – Islam, Agora, Warszawa.
 • Tworuschka M.U. (2009e), Religie świata – Judaizm, Agora, Warszawa.
 • Zotz V. (2007), Historia filozofii buddyjskiej, WAM, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05dd8053-c23c-4e53-9cf5-f2e37930e3cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.