Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 4 | 513-522

Article title

Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Stanisław Jóźwiak, ks. Tomasz Orłowski, ks. Jacek Uchan)

Content

Title variants

EN
The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Stanisław Jóźwiak, Tomasz Orłowski, Jacek Uchan)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the literary output of three priests of the Ełk diocese (Stanisław Jóźwiak, Tomasz Orłowski, Jacek Uchan), representing one of the disciplines of theological sciences – moral theology. The bibliography concerns the years 1992-2017.

Journal

Year

Volume

22

Issue

4

Pages

513-522

Physical description

Dates

published
2020-12-30

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku

References

  • Guzewicz W., Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych. Tomy 1-6 (2000-2006), „Studia Ełckie” 9(2007), s. 351-362.
  • Guzewicz W., Historia diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (wybrane zagadnienia), „Studia Ełckie” 19(2017), nr specjalny, s. 629-636.
  • Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Ełk 2018.
  • Guzewicz W., Służąc Bogu i ludziom, t. 1, Wyd.: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2019.
  • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie” 20(2018), nr 2, s. 205-219.
  • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 2: Stopnie i tytuły oraz czasopisma naukowe), „Studia Ełckie”, 20(2018), nr 3, s. 319-327.
  • Schematyzm diecezji ełckiej 2012, red. A. Skowroński i in., Ełk 2012.
  • Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: artykuły naukowe, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 133-163.
  • Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: materiały, recenzje, sprawozdania, Od Redakcji, miscellanea, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 165-183.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e00672-41d1-4759-923b-b701ea7bb12c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.