PL EN


Journal
2020 | 22 | 4 | 513-522
Article title

Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Stanisław Jóźwiak, ks. Tomasz Orłowski, ks. Jacek Uchan)

Content
Title variants
EN
The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Stanisław Jóźwiak, Tomasz Orłowski, Jacek Uchan)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the literary output of three priests of the Ełk diocese (Stanisław Jóźwiak, Tomasz Orłowski, Jacek Uchan), representing one of the disciplines of theological sciences – moral theology. The bibliography concerns the years 1992-2017.
Journal
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
513-522
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
References
  • Guzewicz W., Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych. Tomy 1-6 (2000-2006), „Studia Ełckie” 9(2007), s. 351-362.
  • Guzewicz W., Historia diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (wybrane zagadnienia), „Studia Ełckie” 19(2017), nr specjalny, s. 629-636.
  • Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Ełk 2018.
  • Guzewicz W., Służąc Bogu i ludziom, t. 1, Wyd.: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2019.
  • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie” 20(2018), nr 2, s. 205-219.
  • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 2: Stopnie i tytuły oraz czasopisma naukowe), „Studia Ełckie”, 20(2018), nr 3, s. 319-327.
  • Schematyzm diecezji ełckiej 2012, red. A. Skowroński i in., Ełk 2012.
  • Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: artykuły naukowe, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 133-163.
  • Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: materiały, recenzje, sprawozdania, Od Redakcji, miscellanea, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 165-183.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05e00672-41d1-4759-923b-b701ea7bb12c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.