PL EN


2016 | 3 (794) | 90-101
Article title

Model oceny opłacalności inwestycji w infrastrukturę energetyki wiatrowej

Title variants
EN
The Investment Model in Wind Energy Infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem badawczy związany z oceną opłacalności inwestycji w infrastrukturę energetyki wiatrowej. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej energia wiatrowa ma pełnić kluczowe znaczenie w bilansie energetycznym, a jej udział w strukturze produkowanej energii ma stanowić 15%. Niemniej jednak instalacja urządzeń energetyki wiatrowej zdeterminowana jest różnymi uwarunkowaniami. Istotną kwestią jest ocena opłacalności projektów wiatrakowych z różnych perspektyw: inwestor, gmina, mieszkańcy. Jak również w trzech aspektach finansowym, ekonomicznym i społecznym.
EN
The article addresses the issue of research related to the evaluation of the profitability investment in wind energy infrastructure. In line with the Energy Policy of the European Union in the field of renewable energy sources. Wind energy assumed key importance in the energy balance. Its share in the structure of energy produced is up 15%. However, installation of wind power is determined by the prevailing circumstances. An important issue is to assess the profitability of wind projects from different perspectives: investor, municipality, residents. As well as the three aspects of financial, economic and social.
Contributors
  • dr Waldemar Kozłowski, Wydział Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05e5266b-e22a-43df-bd18-73c92ee6f030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.