Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 12 | 154-177

Article title

Obraz-Tekst. Struktury obrazowe oparte na tekście w konceptualnych i postkonceptualnych pracach Josepha Kosutha i Jana Świdzińskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Image-text. The Structures of Images Based on Conceptual and Post- -conceptual Art-pieces by Joseph Kosuth and Jan Świdziński.

Languages of publication

PL

Abstracts

Kosuth uses printed texts in his textual art-pieces. He believes that his art-pieces become objective and stable by the way of his using of ready made forms. The square form of ‘Definition’ plays the same role. According to dictionaries, fonts copy letter forms. In his out-door installations, Kosuth uses script fonts, that are both similar to industrial and hand-written characters. His neon signs and signs lighted from underneath look liketechnical forms. The changes in text-images mirror different theoretical approach between Art after Philosophy and Artists as Anthropologists, i.e. between scientific objectivism and dynamic social life. Texts by Świdziński are almost without exception hand-written texts. The artist himself writes the texts. They can be considered in the context of ‘performances’. Sometimes, writing becomes a performance (videoperformance), which includes the images of direct presence of the artist (on the same basis documents and artifacts are proofs of actions). Hand-written texts do not attack on-lookers, they do not look official, they are not order-like, they do not persuade, and they do not form distance,hierarchies that contribute to ‘discriminate between those who know and those who should be taught’*. This is the reason Kosuth uses fonts that resemble hand-written letters. Kosuth and Świdziński meet with each other on external and internal platform based on a pattern designed according to the metaphor of tourist. Together with other formal features, image-texts reveal the presence factor: existing in the reality as existing in art.

Keywords

Year

Volume

12

Pages

154-177

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

author

References

 • 1 Robert Hobbs, Joseph Kosuth’s Early Work, Sean Kelly Gallery, NY, catalog wystawy Neither appearance nor illusion.A Selection of Early Works from the 1960’s, listopad-grudzień 2008.
 • 2 Context text, [w:] Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After, MIT 1993, s. 88.
 • 3 Francois Lyotard, Foreword, [w:] Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After, MIT 1993.
 • 4 Francois Lyotard, tamże, s. XVIII.
 • 5 Francois Lyotard, Foreword, [w:] Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After, MIT 1993, s. XVII.
 • 6 Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst, Radom, Piotrków Trybunalski 2009 s. 39.
 • 7 Jan Świdziński, tamże.
 • 8 Jan Świdziński, tamże, s. 46.
 • 9 Zob. Kosuth, Qua qua qua [w:] Art After Philosophy and After. Collected Writings 1966-1990, MIT 1993, s. 223.
 • 10 Jan Świdziński, Sztuka jako sztuka kontekstualna, Galeria Remont, Art. text, Warszawa 1977.
 • 11 Joseph Kosuth, Text/Context: Seven remarks for you to consider while viewing/ reading this exhibition, [w:] Art After Philosophy and After.Collected Writings 1966-1990, MIT 1993, s. 182.
 • 12 Np. w Context Text, Art After Philosophy and After, s. 85.
 • 13 Jan Świdziński, Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość, Warszawa 2009, s. 74.
 • 14 Galeria Zero, założona i prowadzona wspólnie przez Jana Świdzińskiego, Włodzimierza Borowskiego, Krzysztofa Wodiczkę, Zbigniewa Dłubaka, działała od 03.1972 do 01.1973 w Warszawie przy UW, Krakowskie Przedmieście 24.
 • 15 Jan Świdziński, Sztuka jako sztuka kontekstualna, Galeria Remont, Art. text, Warszawa 1977.
 • 16 Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst, Radom, Piotrków Trybunalski 2009, s. 55.
 • 17 John Cage, Wykład o niczym, [w:] Jerzy Kutnik, Johna Cage’a Coś i Nic, „Literatura na Świecie”, 1-2 1996, s. 44.
 • 18 Francois Lyotard, tamże, s. XVII.
 • 19 Joseph Kosuth, Sztuka po filozofii, tł. Leszek Brogowski, [w:] Sztuka i filozofia, galeria GN, Gdańsk 1980, s.69
 • 20 Jacques Derrida, O grammatologii, Warszawa 1999, s. 147.
 • 21 http://www.artfacts.net, 19 maja 2009
 • 22 Robert Hobbs, Joseph Kosuth’s Early Work, Sean Kelly Gallery, NY, catalog wystawy Neither Appearance norIllusion. A Selection of Early Works from the 1960’s, listopad-grudzień 2008.
 • 23 Brian O’Doherty, Inside the White Cube, San Francisco 1986, s. 69-70. Zob. Także Łukasz Guzek, Od “white cube” do “alternative space”, [w:] Muzeum sztuki, red. Maria Popczyk, Kraków 2005, s. 483-484.
 • 24 Art as Idea as Idea: an interview with Jeanne Siegel, [w:] Joseph Kosuth, Art Aafter Philosophy and After, MIT 1993, s. 47-49. Moment przejścia do Definicji Kosuth opisuje w swoich tekstach jeszcze wielokrotnie.
 • 25 Cesare Ripa, Ikonologia, Kraków 2004, s. 220.
 • 26 Cesare Ripa, tamże, s. 182.
 • 27 Na aukcji w Sotheby’s w 1999 roku osiągnęła 1,762,500$ http://www. thecityreview.com/f99scon.html, 8 maja 2009
 • 28 K. Piotrowski, INC. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), Galeria XX1 – Michel Studio Reklamowe – Galeria Program, Warszawa 2004, s. 19 [przypis 21]. Przypis 2: Technostruktura to ekonomiczne pojęcie wprowadzone przez J.K. Galbraitha, oznaczające grupę społeczną najemnych dyrektorów wielkich korporacji i urzędników administracji państwowej wysokiego szczebla, mających wpływ na procesy gospodarcze, przypominającą pod wieloma względami znaną nam nomenklaturę w społeczeństwach komunistycznych. Uwłaszczona nomenklatura stała się więcpo 1989 roku technostrukturą korporacyjną. My używamy termin w szerszym, często pejoratywnym sensie – zob. zwłaszcza casus Ferdynanda Ruszczyca, s. 51.
 • 29 Grzegorz Borkowski, Jana Świdzińskiego działania z fotografią, „Fototapeta”, nr 1/2003.
 • 30 Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 75.
 • 31 Liz Kotz, Words to Be Looked At, MIT 2007, s. 213-231.
 • 32 Jan Świdziński, Poglądy-konsekwencje, katalog Biura Wystaw Artystycznych w Łomży, październik 1983.
 • 33 Interview with Joseph Kosuth, by Christian Dominguez, [w:] At Last I Believe I Understood, katalog wystawy, Madryt 2008, s. 13.
 • 34 Z Janem Świdzińskim rozmawia Bartosz Łukasiewicz, „Sztuka i filozofia”, nr 28, czerwiec 2006.
 • 35 John Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975, s. 400.
 • 36 John Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975, s. 401.
 • 37 Joan Retallack, PoEtyka kompleksowego realizmu, „Literatura na Świecie”, nr 1-2, 1996, s. 140.
 • 38 John Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975, s. 25.
 • 39 Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst, Radom, Piotrków Trybunalski, 2009, s. 83.
 • 40 Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst, s. 85. Art as Fact, tekst na plakacie wydanym z okazji 20-lecia ogłoszenia 12 punktów sztuki kontekstualnej, Syntax Publishing, Alberta 1997, tłum. B. Łukaszewicz

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e63b25-4dd8-4bff-b1eb-97cf64da4d49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.