Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 3-9

Article title

Malejący udział Unii Europejskiej w eksporcie - dezintegracja czy efekt zmian w brytyjskim modelu eksportu?

Content

Title variants

EN
Diminishing EU's Exports Share - an Effect of Disintegration or of the Evolving Pattern of British Exports?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Według szacunków Eurostatu, w 2012 r. wartość eksportu towarów Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej po raz pierwszy była mniejsza niż wartość jej eksportu poza UE. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy świadczy to o postępującej dezintegracji brytyjskiej gospodarki z Unią, czy jest raczej następstwem głębokich zmian strukturalnych, które dokonywały się w ostatnich latach w tym kraju. Do zmian tych zaliczono m.in. systematyczne zmniejszanie się znaczenia towarów w eksporcie na rzecz usług, wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych połączony z przenoszeniem całych procesów produkcji do krajów trzecich. Przenoszeniu produkcji na duże odległości (zwłaszcza do azjatyckich krajów rozwijających się) sprzyjały struktura sektorowa brytyjskiej produkcji (mniejszy udział produktów o wysokich kosztach transportu) oraz brak w najbliższym otoczeniu krajów o znacznie niższych kosztach wytwarzania. W rezultacie wyroby brytyjskich firm sprzedawane na rynku europejskim produkowane są w innych krajach UE lub w azjatyckich krajach rozwijających się (statystyki handlu zagranicznego wskazują zatem już na inne kraje ich pochodzenia).
EN
According to Eurostat estimates, in 2012, the value of UK exports to the European Union for the first time was less than its exports outside the EU. In the article, the author tries to answer the question of whether this is an evidence of the increasing disintegration of the British economy with the Union, or whether it is rather a consequence of the deep structural changes which have occurred in recent years in this country. The analysed factors comprise, among others, the systematic reduction of the importance of export goods to services, a high level of foreign direct investment combined with moving entire manufacturing processes to third countries. The structure of the British manufacturing sector (smaller share of the high cost of transport) and the lack of neighbouring countries with much lower costs of production favoured the relocation of production over long distances (especially to Asian developing countries). As a result, products sold by UK companies in the European market are manufactured either in other countries of the European Union or outside Europe (foreign trade statistics indicate, therefore, that these products originate in other countries than the UK).

Year

Issue

2

Pages

3-9

Physical description

Dates

published
2013-03-2013-04

Contributors

  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e669fd-4c0a-488b-ac29-f7106e3ebaa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.