PL EN


2016 | 18 |
Article title

Koncepcja Padanii na przełomie XX i XXI wieku

Content
Title variants
EN
The concept of Padania at the turn of the twentieth and twenty-first century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstępna część opracowania zawiera uzasadnienie tezy o znaczeniu wydarzeń politycznych z 1989 roku dla ukształtowania geopolitycznej sytuacji, w której mogła pojawić się koncepcja Padanii. Autor bada próby określenia zasięgu Padanii podejmowane przez zwolenników konfederacji północnych i środkowych regionów Włoch. Prezentuje sposoby implementacji tej koncepcji proponowane w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku z inicjatywy Ligi Północnej U. Bossiego jak i przez teoretyków federalizmu (G. Miglio). Autor sugeruje potencjalny wzrost znaczenia tej koncepcji w okolicznościach kryzysu imigracyjnego.
EN
The introduction to the article examines the importance of the events of 1989 for the geopolitical conditions of Italy and the emergence of the concept of "Padania". The paper looks at the issues related to the precise boundaries of "Padania", treated by the followers of its creation as a confederation of northern and central regions of present-day Italy. It presents an attempt to implement the concept of "Padania" in the mid-90s, undertaken at the initiative of the Northern League (Lega Nord), led at the time by Umberto Bossi. There are discussed both concepts of Padania: one of Bossi and one of the theorist of federalism - Gianfranco Miglio. In conclusion, the article says that the Northern League continues to play on the Italian political stage role. Moreover, with the crisis associated with the massive influx into Europe (and through Italy) of Muslim immigrants
Year
Volume
18
Physical description
Contributors
References
 • Bankowicz A., 2007, Włoska tożsamość narodowa a kontekst europejski [w:] I. Stawowy- Kawka (red.), Niemcy, Europa, świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Erhardowi Cziomerowi, Kraków.
 • Bielański S., 2002, Tradycje federalizmu we Włoszech. Studia nad włoskim piśmiennictwem politycznym XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Carlo Cattaneo, Kraków.
 • Bielański S., 2004, Włoska debata nad problemem tożsamości europejskiej [w:] J. Mikułowski-Pomorski (red.), Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, Kraków.
 • Bokszczanin I., 2004, Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa.
 • Bossi U., 1995, Introduzione [w:] D. Vimercati, Tutta la verita`. Perche` ho partecipato al. governo Berlusconi. Perche` l’ho fatto cadere. Dove voglio arrivare, Milano.
 • Bossi U., Vimercati D., 1998, Processo alla Lega, Milano.
 • Cerroni U., 1996, L’identita` civile degli italiani, Lecce.
 • Gangemi G., 2003, Federalismo e secessionismo nel dobattito politico-culturale italiano [w:] G. Nevola (red.), Altre Italie. Identita` nazionale e Regioni a statuto specjale, Roma.
 • Gierowski J.A., 1999, Historia Włoch, Wrocław.
 • Golemo K., 2013, Zielone słońce Alp. Padania – między mitem a rzeczywistością [w:] K. Golemo (red.), Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, Kraków 2013.
 • La Padania, una regione italiana in Europa, 1992, „Quaderni della Fondazione Agnelli”, Torino.
 • Mainardi R., 1998, L’Italia delle regioni. Il Nord e la Padania, Milano.
 • Miglio G., 1995, Modello di Costituzione Federale, „Federalismo & Societa`”, II, 1.
 • Miglio G., 1997, Federalismi falsi e degenerati. Milano.
 • Miglio G., 1999, L’asino di Buridano. Gli italiani alle prese con l’ultima occasione di cambiare il loro destino, Vicenza.
 • Miglio G., Barbera A., 1997, Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano.
 • Miglio G., Veneziani M., 1997, Padania, Italia. Los tato nazionale e` soltanto in crisi o non e` mai esistito ? Firenze.
 • Oneto G., 1997, L’invenzione della Padania. La rinascita della comunita` piu` antica d’Europa, Bergamo.
 • Oneto G., 2014, Morta e` l’Italia, non la Padania, „Limes”, 11.
 • Pacini M., 1993, Nuove Regioni e riforma di Stato, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.
 • Pankowicz A., (red.), 1998, Ziemie górskie u progu XXI wieku, Zakopane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05e75b5a-e539-418c-bdff-7088ae002894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.