Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 361-371

Article title

Habitat 21. The Self-sustaining, inteligent citizenship community. A new model of human settlement / agglomeration

Content

Title variants

PL
Habitat 21. Nowy model osiedla / aglomeracji miejskiej

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Budownictwo trzeb, w prawie wszystkich wskaźnikach, jedno z ostatnich miejsc w Europie. mieszkaniowe w Polsce – wg statystyk GUS – zajmuje w stosunku do poMiasta określa bardziej niż jakiekolwiek inne parametry rosnące zapotrzebowanie energii, która stanowi serce i puls naszej cywilizacji. W Polsce zasoby energetyczne obliczane są na jedno pokolenie, bowiem około 50% energii elektrycznej konsumują obiekty budowlane, którą w około 95% generuje spalanie geopaliw. Nagły rozwój technologii w ostatnich kilkudziesięciu latach powoduje przyspieszenie procesu cywilizacyjnego na świecie, przynosząc wymierne korzyści ludzkości, jednocześnie powodując zjawiska negatywne. Społeczeństwa nie nadążają bowiem za dynamiką zmian, powodując pogłębiające się dysproporcje w środowisku ludzkim, skupisk miejskich. Powyższe, jak i zmniejszanie się tradycyjnych źródeł energii oraz ich ujemny wpływ na biosferę, wzrastające problemy z usuwaniem odpadów miejskich wymagają nowych, progresywnych socjotechnicznych rozwiązań holistycznych – szeroko pojętej antropologii kulturowej, koncepcji nauk behawioryzmu – ekologii życia człowieka. Wielobranżowy Projekt nowego modelu osiedla Habitat 21 (H21), innowacyjnej struktury urbanistycznej i socjalnej, wytycza nowe kierunki oraz formy przestrzenne architektury i urbanistyki, ruchu pieszego i kołowego, transportu. H21 adresuje aspekty: nowego systemu edukacji, zamieszkania i pracy, zdrowia i rekreacji, nowego systemu zarządzania. Stanowi propozycję zrównoważonego, samowystarczalnego osiedla społecznego, racjonalizującego i optymalizującego jakość życia człowieka. Wielkość społecznej jednostki mieszkalnej / aglomeracji miejskiej, dyktowanej przez rynek, zapewni spełnienie podstawowych funkcji socjalnych, ekonomicznych, ekologicznych, przestrzennych, jak i politycznych. Kluczowym elementem H21 jest innowacyjny, generujący energię odnawialną, elastycznie pomyślany, różnorodny system mieszkaniowy integrujący – przy użyciu ostrza najnowszych technologii – rozwiązania socjalne i techniczne z efektywnymi, niskimi kosztami nowych metod konstrukcji, przy zachowaniu wysokiej jakości budownictwa. Innowacyjny typ zabudowy o nowych formach – integracja nauki, techniki i sztuki – zaoferuje miejsce zamieszkania osiągalne dla różnych grup społecznych, młodego pokolenia, pozwoli na organizację przestrzeni mieszkalnej według zmieniających się potrzeb oraz stylu życia użytkownika. Infrastruktura H21 stanowi nową propozycję strategii energii odnawialnych lokalnej generacji i dystrybucji, zintegrowanych z gospodarką odpadami miejskimi. Holistyczny masterplan inteligentnej sieci elektrycznej – oświetlenia ulic, kluczowych elementów miejskich, dominant, jak również wewnątrz inteligentnych budynków, łącznie z bezprzewodową, rekordowo oszczędną, ultraszybką komunikacją – prowadzi do oszczędności energii ponad 80%. Powyższe stanowi podstawę samowystarczlności, prowadzącej do zrównoważonego środowiska, bez zanieczyszczeń biosfery (zero CO2, CFC, HCFC). Implementacja pilotowego osiedla H21 ze środków prywatnych lub w partnerskim układzie prywatno-publicznym stanowić będzie paradygmat innowacji, podniesienia konkurencyjności, prowadzącej do rozwoju miast w Kraju i UE. Zastosowanie na szeroką skalę nowego modelu H21 osiedla / aglomeracji miejskich, nowych struktur socjalnych – Programu SEED (akronim: Sustainability, Environment, Energy, Demonstration) – zmierzać będzie do stworzenia nowej obywatelskiej kultury społecznej, zdrowszego fizycznie i duchowo społeczeństwa wiedzy. Realizacja obiektów o znacznie niższych kosztach nabycia miejsca zamieszkania i użytkowania, spowoduje ożywienie rynku mieszkaniowego, przemysłu budowlanego i przemysłów pokrewnych (meblarskich, elektrycznych itd.), prowadząc do rozwoju gospodarczego, bowiem podnoszący konkurencyjność nowy typ budownictwa mieszkaniowego – z uwagi na powyższe konotacje socjalne, ekonomiczne i technologiczne, przestrzenne, jak i polityczne – stanowi koło zamachowe rozwoju gospodarczego każdego kraju.

Year

Issue

3

Pages

361-371

Physical description

Contributors

  • Built Environment Research Design Centre Institute of Science & Technology PUA Research Design Studio London

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f1f09d-9476-4976-ba54-0b4c7f9e827c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.