Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 10 | 131-147

Article title

Postawy robotników wobec polityki społeczno-gospodarczej w Polsce (1945–1956)

Content

Title variants

EN
Workers’ attitudes towards the social and economic policy in Poland (1945–1956)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
character of the Polish People’s Republic did not rely on the democratic rule of the workers but on the existence of an immense bureaucratic apparatus. The situation had an influence on the attitudes of workers towards the new government. The workers’ self-government movement from the years 1944–1945 was neutralized by the Stalinists, causing the development of the oppositionist attitudes. The resistance of the workers was manifested by strikes that broke out mainly due to economic reasons as well as by activities that the government called “the sabotage of the work.” Stalin’s policy also influenced the mutual relations among the workers who were frequently atomised and divided, so that they could not collectively protect their interests. This in turn strengthened the power of the bureaucracy. In 1956 the first mass outburst of workers’ dissatisfaction took place. After the events in Poznań, the workers started to more and more boldly raise the issue of workers’ selfgovernment (in the form of workers’ councils).

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Arnot R, Controlling Soviet Labour. Experimental Change from Brezhnev to Gorbachev, New York 1988.
 • Brzostek B., Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002.
 • Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego, 1944–1956, Wrocław 1999.
 • Cohen Y., Lin S., Circulatory Localities: The Example of Stalinism in the 1930s, „Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History” 2010, nr 1.
 • Goździk L., Byliśmy u siebie w domu, [w:] Październik 1956. Pierwszy wyłom w systemie. Bunt, młodość i rozsądek, Warszawa 1996.
 • Kamiński Ł., Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000.
 • Kamiński Ł., Strajki robotnicze w Polsce w latach 1949–1952. Próba bilansu, [w:] tegoż, Studia z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. IV, Wrocław 2000.
 • Kloc K., Historia samorządu robotniczego w PRL 1944–1989, Warszawa 1992.
 • Neja J. red., Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, Konferencje IPN, t. XXV, Warszawa 2005.
 • Tymiński M., PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956–1970, Warszawa 2001.

Notes

PL
Paweł Szelegieniec student politologii w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Interesuje się historią społeczną i gospodarczą świata, dziejami ruchów i doktryn politycznych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f767c7-9cad-431b-96da-cc2fd9803bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.