Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(49) | 21-28

Article title

Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich. Duża ewolucyjność i elastyczność organizacji oraz zmieniające się formy zatrudniania istotnie wpływają na oczekiwania pracodawców w obszarze umiejętności oraz kompetencji pracowników. Determinuje to konieczność zmian w procesach dydaktycznych, które powinny nie tylko umożliwiać wykształcenie specjalistów w określonej branży, ale również rozwijać cechy i umiejętności miękkie. Artykuł jest konsekwencją badań prowadzonych w ramach projektu pt.: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the Students’ Practical Training Proces, zrealizowanego w ramach finansowania z program Erasmus+

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f83af8-8987-4015-9913-026e3b9cdcbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.