Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 115-116 | 123-143

Article title

Gerard Labuda jako badacz kościoła polskiego w średniowieczu

Authors

Content

Title variants

EN
Gerard Labuda as the researcher of Polish Church in the Middle Ages

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
EN
In opulent and multithread literary output o f excellent Polish historian Gerard Labuda (1919-2010), first of all medieval researcher, whose bibliography contains 2 thousand publications, on one of the leading place is the history o f the Church. Let’s note, that these inquiries refer to political and organizational matters and the beginning o f State system. As the student he wrote the dissertations concerning Polish and Teutonic Order mission in Prussia and the attempts of Gniezno subordination made by German Magdeburg, published before 1939. Published in 1946 the work qualifying for assistant-professor-ship concerning the beginning of the Piast state (1946) contains in great part the matters connected with the reception o f the Catholicism, enriched in two volumes edition (1987-88) and enlarged in series of the dissertations, collected in Historical essays X and XI century. The history of the Church organization in Poland in early Middle Ages (2004). The special position in G. Labuda output have two fundamental monographs concerned with Saint Wojciech - the Bishop o f Prague (2000) and Saint Stanisław - the Bishop of Kraków (2000). That last waited for its publication long time, because the author stopped it several years ago to not be used by communist Poland propaganda to the fight against the Church. In both two books scientific mastery connected with medieval specialization o f the author was shown. Besides the monographs and the dissertations, the author explored the history of the Church in many critical reviews written as extended articles. He was devoted to the studies concerning Teutonic Order in Prussia and edited in many volumes synthesis, especially History of Pomerania and History of Polish diplomacy, and also published historical sources, sometimes chronologically not connected with the Middle Ages The Chronicle of the Franciscans cloister in Wejherowo in 1633-1676 written by Grzegorz o f Gdańsk ( 1996) and the reedition of Saint Wojciech Life (1998). Professor Gerard Labuda participated in many editorial works and the conferences organized by the Church institutions, Karol Wojtyła as the Bishop of Kraków and the Cardinal and also as the Pope John Paul II read his books with interest.

Keywords

Contributors

References

 • Kosman M., Historyk i organizator życia naukowego. W 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej prof. Gerarda Labudy, „Kronika Wielkopolski”1976,nr 3-4, s. 97 – 106
 • Labuda G., Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?, „Nasza Przeszłość” 66, 1988, s. 39 – 82
 • Labuda G., Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii. Kraków 1986
 • Labuda G., Magdeburg i Poznań (Założenie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego), „Roczniki Historyczne” 14, Poznań 1938, zeszyt 2, s. 185 - 238
 • Labuda G., Mieszko I. Wrocław 2002
 • Labuda G., Pierwsze państwo polskie. Kraków 1989
 • Labuda G., Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku, „Annales Missiologicae” 9, Poznań 1937
 • Labuda G., Szkice historyczne X i XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu. Poznań 2004
 • Labuda G., Św. Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej /w:/ Święty Wojciech 997 – 1947. Gniezno 1947
 • Labuda G., Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji. Poznań 2000
 • Labuda G., Święty Wojciech biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier. Wydanie drugie uzupełnione. Wrocław 2004
 • Labuda G., Święty Wojciech Święty Stanisław, patroni Polski, w kulturze politycznej narodu /w:/ Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Mojsiewiczowi dla ucznia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Praca zbiorowa pod redakcją M. Kosmana. Poznań 2002
 • Labuda G., Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Warszawa 1997
 • Labuda G., Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, „Nasza Przeszłość” 108, 2007, s. 5 - 57
 • Labuda G., Znaczenie prawno-publiczne dokumenty „Dagome iudex”, „Nasza Przeszłość” 4, 1948, s. 33 - 60
 • Łowmiański H., Gerard Labuda, „Nauka Polska”1, 1975, s. 58 nn.
 • Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy. Praca zbiorowa pod red. J. Dobosza. Poznań 2006
 • Strzelczyk J., Gerardowi Labudzie w hołdzie, „Przegląd Zachodni”1976, nr 3 – 4, s.97 - 204
 • Wojciechowski T., Szkice historyczne jedenastego wieku. Przedmowa G. Labuda, Poznań 2004

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f853bf-f09e-49b1-b36e-c06b26e4c614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.