Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 41 | 9(486) | 1-7

Article title

Ekonomiczne znaczenie nierówności podziału

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Economic importance of distribution inequality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z przeprowadzonej analizy wynika, że nierówności dochodowo-majątkowe mają znaczenie z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, stabilności gospodarki, dobrobytu społecznego i trwałego rozwoju. W kontynuacji tendencji do wzrostu nierówności, jaka wystąpiła w ostatnich dekadach, upatruje się jednego z najważniejszych zagrożeń dla stabilności społeczno-gospodarczej i trwałego (zrównoważonego) rozwoju. Powyższe wnioski nie oznaczają negowania zasadności różnic dochodowo-majątkowych, lecz wskazują na potrzebę: (i) umiaru, odpowiedzialności i norm etycznych w kwestii kształtowania proporcji podziału dochodów; (ii) orientacji strategii rozwoju nie tylko na wzrost gospodarczy, lecz również - w równej co najmniej mierze - na poprawę wskaźników jakości życia i trwałego (zrównoważonego) rozwoju, których integralnym elementem są nierówności rozkładu dochodów.
EN
The analysis shows that the Income and wealth inequality is important from the point of view of economic growth, economic stability, social welfare and sustainable development. The continuation of the upward trend in inequality of income and wealth, that occurred in recent decades, is believed to be one of the most important threats to socio-economic stability and sustainable development. These conclusions do not mean denying the legitimacy of income and wealth disparities, but point to the need to: (i) the moderation, responsibility, and ethical standards as concerns income inequality; (ii) the orientation of development strategy not only for economic growth but also - in at least equal measure - to improve the quality of life and sustainable development indicators, taking into account the inequality of income distribution as integral component.

Year

Volume

41

Issue

Pages

1-7

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f89b2e-bb13-42a9-a887-f498e046af7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.