PL EN


2019 | 11 | 2 | 88-99
Article title

Dux ambulans: Princ Zikmund Jagellonský a modality prezentace osobní i dynastické autority ve Slezsku a Lužicích konce středověku a počátku raného novověku

Authors
Content
Title variants
EN
DUX AMBULANS: PRINCE SIGISMUND JAGIELLON AND THE MODALITIES OF PRESENTATION OF PERSONAL AND DYNASTIC AUTHORITY IN SILESIA AND LUSATIA AT THE END OF THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN AGE
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study is aimed at analysing the itinerary of Prince Sigismund Jagiellon from the time when this future Polish-Lithuanian monarch acted as one of the Silesian territorial princes and governor representing his brother Vladislav in Silesia and Lusatia. The centre of interest was mobility as one of the tools of the power representation of the late-medieval ruler
Contributors
author
  • Zemsky archiv v Opavě; Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakult, Slezská univerzita v Opavě. Zaměřuje se na politické a kulturní dějiny pozdního středověku a počátků raného novověku (14.–17. století) a na ediční zpřístupňování pozdně středověkých a raně novověkých historických pramenů, v tom zejména pramenů diplomatického a účetního charakteru (k
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05f8f1fb-2e48-4bea-bae4-ab6397232cb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.