Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 63-71

Article title

Specyfika zarządzania wynagrodzeniami w zakładzie opieki zdrowotnej

Authors

Title variants

EN
The specificity of remuneration management in the healthcare facility

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono źródła finansowania podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z wynagrodzeniami zatrudnionych tam pracowników. Przeprowadzono charakterystykę wynagrodzeń jako elementu motywacyjnego, ale również kosztowego i przychodowego w relacjach między przedsiębiorstwem zatrudniającym a pracownikiem zobowiązanym do świadczenia pracy. Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, że aby być konkurencyjnym w pozyskiwaniu nowych pracowników, ośrodki zdrowia zatrudniające np. lekarzy są zmuszone poszukiwać dodatkowych źródeł pozwalających sfinansować ich wynagrodzenia. Tymi źródłami są z reguły środki pieniężne jednostek statutowo tworzących ośrodki zdrowia, a więc jednostek samorządowych.
EN
The article discusses the sources of medical entities’ financing, with particular emphasis on the issues related to the remuneration of their employees. The characteristics of remuneration as a motivational element, but also cost and revenue element in the relations between the employing enterprise and the employee obliged to perform work, were carried out. Based on the analysis, it was noted that in order to be competitive in acquiring new employees, health centers employing e.g. doctors are forced to seek additional sources to finance their wages. These sources are usually cash funds of entities statutorily creating health centers, i.e. local government units.

Year

Volume

21

Issue

Pages

63-71

Physical description

Dates

published
2018-08

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

References

 • Berg M., Implementing information systems in health care organizations: myths and challenges, „International Journal of Medical Informatics” 2001, Vol. 64.
 • Blaya J.A. et al., Medical information systems: A foundation for healthcare technologies in developing countries „Biomedical Engineering Online” 2010.
 • Lindenauer P.K. et al., Public reporting and pay for performance in hospital quality improvement, „New England Journal of Medicine” 2007, No. 356.
 • Malik A.M., Khan H.R., Understanding the implementation of an electronic hospital information system in a developing country: a case study from Pakistan, [w:] „Australasian Computer Science Conference (ACSC 2009)”, Wellington 2009.
 • Chitkara M., N. Khandelwal, Chaporkar Project report on „Hospital Management System”, Washington DC 2009.
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości – „Pieniądze i Więź” 2011, nr 1 (50).
 • Michalczyk L., Procedury i zakres refundacji leków w polskim systemie opieki zdrowotnej, „Polityka Zdrowotna” 2011, nr 9.
 • Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, „Nauka i Gospodarka” 2010, nr 7 (4).
 • Mitchell P.H., Defining patient safety and quality care, „Patient Safety and Quality: An Evidence-based Handbook for Nurses” 2008, No. 4.
 • Smits M., Pijl G.V., Developments in hospital management and information systems, [w:] „32nd Hawaii International Conference on System Sciences”, Hawaii US, 1999.
 • Spigarska E., Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń według regulacji międzynarodowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2008, nr 2.
 • Spigarska E., Zmiany rachunkowości zakładów ubezpieczeń – Solvecy II i MSSF 4 faza II, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 1/1.
 • Stępniewski J., Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Stępniewski J., Zarządzanie szpitalem. Kompendium menedżera, Wyd. AM im. Piastów Śląskich, Wrocław 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05fb92b7-fc23-4d8b-be75-e59100a2382e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.