Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 8 | 37-52

Article title

Odradzanie się biznesu w początkach odzyskania niepodległości przez Polskę

Content

Title variants

EN
The Business Revival In The Beginning Of Polish Independence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odradzająca się Polska była krajem rozdartym i zniszczonym. Mimo to od samego początku widoczne były poszukiwania gospodarczego i ekonomicznego wzrostu. Pojawiał się biznes, uruchamiano podupadłe warsztaty i fabryki. I kiedy wydawało się, że wreszcie uda się wyjść z pierwszowojennych zniszczeń, przez Polskę przetoczyła się kolejna wojna 1919-1920. Dopiero od tego momentu zaczyna się rzeczywiste usuwanie wojennych zniszczeń i tworzone są warunki pod względnie stały rozwój przedsiębiorczości. Zaczęły pojawiać się nowe przedsiębiorstwa, a pomysłowość przedsiębiorców pozwoliła na uruchomienia produkcji nowych, nieznanych wcześniej produktów, bądź na wprowadzenie nowinek, których trudno by szukać w ościennych krajach. Cywilizacyjny skok przerwał dopiero wybuch drugiej wojny światowej.
EN
Poland was the most damaged country in 1918. Nevertheless, from the very beginning, the state strived for economic growth. Small factories and craft workshops were running out, perspectives seemed to be quite good. And then Polish-Bolshevik war was broked out. Only when the war was finished, the real entrepreneurial aspiration had conditions good enoug to come true. New enterprises appeared, and entrepreneurs’ ingenuity made that new goods. Much of them were completely innovative. Polish entrepreneurs introduced novelties. It seemed that all would have gone to better one. Unfortunately Polish business aspirations were interrupted because of the outbreak of the Second World War.

Journal

Year

Issue

8

Pages

37-52

Physical description

References

 • Barbasiewicz M., Ludzie interesu w przedwojennej Polsce. PWN, Warszawa 2013.
 • Czuma Ł., Wkład gospodarczy pokolenia Polski niepodległej. [w:] „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom VII, 1979, s. 233–244.
 • Domosławski B., Bankiewicz J, Zniszczenia i szkody wojenne, Warszawa 1936.
 • Grabski W., Wyjaśnienia dotyczące ratyfikacji Traktatu Pokojowego z Niemcami i Umowy Wielkich Mocarstw z Polską przez delegata pełnomocnego Polski na Kongresie Pokojowym (drukowane jako manuskrypt), Paryż 1919.
 • Iwaszkiewicz J., Podróże do Polski. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Landau Z., Oligarchia finansowa. [w:] „Przegląd Historyczny” nr 1, 1971, s. 75–92.
 • Małecka T.: Przemysł. Warunki rozwoju. [w:] „Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej”. PWE, Warszawa 1991, s. 76–92.
 • Morawski W., Gospodarka II Rzeczpospolitej. [w] Polski wiek XX: dwudziestolecie, Wyd. Bellona i Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009, s. 274.
 • Wańkowicz M., Sztafeta, Wyd. Prószyński Media, Warszawa 2012.
 • Wolska M., Obertyńska B., Wspomnienia, PIW, Warszawa 1974.
 • Zniszczenia wojenne i odbudowa Polski, Warszawa 1929.
 • http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05fcc6a9-364b-4e51-aae7-40971aa1832e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.