PL EN


2017 | 484 | 48-58
Article title

Obowiązki sprawozdawcze jednostek małych i mikro w zakresie prezentacji kapitałów własnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozważania z zakresu prezentacji kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych przez jednostki małe i mikro. Pojęcie podmiotów mikro i małych zostało wprowadzone do prawa bilansowego relatywnie niedawno, a unormowania dotyczące sprawozdawczości tych jednostek są odpowiednio dostosowane do ich rozmiarów i możliwości. W artykule dokonano skrótowego przeglądu literatury na ten temat oraz analizy aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości odnoszących się do możliwości stosowania uproszczeń w prezentacji sytuacji jednostki mikro i małej w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji kapitałów własnych. Z rozważań wynika, że jednostki mniejszych rozmiarów mogą prezentować informacje dotyczące kapitałów własnych w znacznie zawężonym zakresie, jednak należy podkreślić, że jest to możliwość, a nie obowiązek. Jednocześnie ustawa o rachunkowości daje opcję prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym z większą szczegółowością, niż wynika to z odpowiednio zastosowanych załączników, jeżeli wymaga tego specyfika jednostki.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05fe938b-af5a-4894-ace8-c3cbeb56fbf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.