Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 131-139

Article title

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIAST W OPINII TURYSTÓW

Content

Title variants

EN
TOURIST ATTRACTIVENESS OF CITIES IN THE OPINION OF TOURISTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 2016 r. w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim, przeprowadzono badania kwestionariuszowe, którymi objęto 2863 osoby. Celem studiów było uzyskanie opinii turystów na temat atrakcyjności turystycznej miast. Wyniki prac badawczych wskazują, że turyści za najbardziej atrakcyjne miasta w skali europejskiej uważają: Paryż, Rzym, Barcelonę, Londyn, Pragę oraz Wenecję. W skali Polski za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta badani uznali: Kraków, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Zakopane, natomiast w województwie świętokrzyskim: Kielce, Sandomierz, Chęciny, Busko-Zdrój i Opatów. Interesujące jest, że turyści wskazali, iż spośród polskich miast najchętniej chcieliby odwiedzić Wrocław i Gdańsk.
EN
In 2016, at the Kurozwęki Palace Complex, which is one of the most important tourist attractions in the Świętokrzyskie Region, a questionnaire survey was conducted on 2863 tourists. The aim of the study was to obtain tourists’ opinions on the tourist attractiveness of European, Polish and local cities. The research results show that, according to tourists, the most attractive cities on a European scale are: Paris, Rome, Barcelona, London, Prague and Venice. In Poland, the most attractive tourist destinations are Kraków, Warsaw, Wrocław, Gdańsk and Zakopane. However, in the Świętokrzyskie Region these are: Kielce, Sandomierz, Chęciny, Busko-Zdrój and Opatów. It is interesting that the surveyed tourists would like to visit Polish cities the most are: Wrocław and Gdańsk.

Year

Issue

Pages

131-139

Physical description

Contributors

 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki „Bez Nazwy”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Brambert P., Zieliński A., Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017 [w druku].
 • Jędrychowski J., Świętokrzyski raj geologiczny. Przewodnik dla miłośników geoturystyki, Wydawnictwo Perpetuum Mobile, Kielce 2008.
 • Kasza A.B., Selerski B., Piesze wycieczki geologiczne po rezerwatach przyrody w Kielcach, [w:] Kielce i okolice. Przewodnik, Agencja JP, Kielce 1998.
 • Kotański Z., Z plecakiem i młotkiem w Góry Świętokrzyskie. Przewodnik geologiczny dla turystów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1968.
 • Obiekty przyrody nieożywionej w kieleckim obszarze metropolitalnym objęte programem Geopark Kielce, red. T. Wróblewski, O.P. APLA, Kielce 2007.
 • Trela W., Salwa S., Ścieżki geoturystyczne Kielc, Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno--Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 • Wróblewski T., Rezerwaty przyrody nieożywionej na terenie miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce –Geopark Kielce, Wydawnictwo O.P. APLA, Kielce 2008.
 • Zieliński A., Janeczko K., Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, nr 2 (34).
 • Zieliński A., Tourism attractiveness of Staszów according to its residents, Visnyk of the Lviv University, Series Geography, Issue 43, Part 2, „Scientific Journal” 2013.
 • Zieliński A., Zespół Pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu, [w:] Popyt turystyczny, fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, red. nauk. J. Buko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 700, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 85.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05feae0c-b389-4baf-a412-456110a87dd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.