PL EN


2017 | 472 | 264-275
Article title

Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIs)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istotność kluczowych mierników dokonań jest często uważana za podstawowe kryterium ich wyboru na potrzeby zarządzania dokonaniami. Jest ono ideą szeregu metod selekcji kluczowych mierników dokonań na etapie tworzenia i ewaluacji ich systemu. Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna tego kryterium, a zarazem wybranej metody selekcji KPIs. W trakcie badań ankietowych zidentyfikowano szereg mankamentów wybranej metody selekcji KPIs, takich jak: promowanie wskaźników syntetycznych – opóźnionych, które powinny stanowić jedynie 20% mierników, rekomendowanie pomiaru procesów i zjawisk „na wyjściu”, jak obszar finansów czy klienta, oraz znaczna subiektywność wyniku w zależności od dobranej próby badawczej. Konkluzją jest stwierdzenie, że metody selekcji KPIs oparte jedynie na kryterium istotności miernika powinny być, co najwyżej, metodami uzupełniającymi proces selekcji mierników KPIs.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0604b353-9a9b-4ada-8b34-551a02d6ba80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.