Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 161 | 193-201

Article title

Program ,,Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy

Content

Title variants

EN
'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article aim is to demonstrate the role of the program 'My Pitch-Orlik 2012' in improving human capital and Polish labor market. The paper tries to emphasize the essence of this program and focus on the elements supporting the labor market. The paper presents the general role of sport in the development of society and economy. The source for the verification of hypotheses and objectives at work statistics are taken from the pages of the Ministry of Sport and Tourism, as well as on the part of the project - www.orlik2012.pl. The analysis carried out in the paper shows that the program 'My Pitch-Orlik 2012' has a positive impact on the Polish labor market.

Keywords

Year

Volume

161

Pages

193-201

Physical description

Contributors

References

 • Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji. Red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki, Poznań 2009.
 • Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Red. J. Brdulak. SGH, Warszawa 2005.
 • Wpływ czynników globalnych i europejskich na narodowe systemy zarządzania sportem w wybranych krajach europejskich - wyniki badań własnych. W: Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich. Red. J. Źyśko. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Marketing w sporcie. Pomocnicze materiały dydaktyczne. Red. J. Berbeka. AE, Kraków 2004.
 • Sport w stosunkach międzynarodowych. Red. A. Polus. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Instytut Statystki Publicznej GUS, Warszawa, grudzień 2010, s. 28. http://dms.msport.gov.pl/.
 • Biała Księga Na Temat Sportu, COM(2007) 391 wersja ostateczna. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 11.07.2007 r.
 • Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015. Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007, s. 7-8.
 • J. Grzyb: Europejski rynek pracy-skutki przystąpienia RP do UE. W: Unia Europejska i Sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu. Red. J. Foks. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Sportu RP, Warszawa 2006, s. 45.
 • Zespół Projektu Społecznego 2012 (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). A. Gołdys, M. Rogaczewska, M. Szymborska, R. Włoch: Raport z badania jakościowego i ilościowego, dotyczącego potencjału rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej powstałej w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Na podstawie danych zebranych przez firme Eu-Consult, badanie zrealizowane w XI i XII 2011 roku na zlecenie MSiT.
 • Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój aktywności społecznej. Raport z badań jakościowych wykonanych na zlecenie MSiT przez Projekt Społeczny 2012 Instytutu Socjologii UW i opracowane na jego podstawie Rekomendacje.
 • Podręcznik Beneficjenta Programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Narada dla potencjalnych Beneficjentów w roku 2012 Jak sprawnie wybudować "Orlika". Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 26 maja 2011.
 • Moje Boisko-Orlik 2012 Analiza Funkcjonalna. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Sprawozdanie z realizacji programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012" za lata: 2008, 2009-I połowa, 2009-II połowa, 2010-I połowa, 2010-II połowa, 2011. http://orlik2012.pl/index.php/o programie/ historia-realizacji (08.07.2012).
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/orliki-pojda-pod-sad,34470.html (08.07.2012).
 • http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/451141,Odszkodowania-za-projekt-orlikow (08.07.2012).
 • http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/468471,orliki_budowano_tanio_teraz_trzeba_je_ remontowac.html (08.07.2012). 15 http://wyborcza.pl/1,76842,9344306,Orliki_leca_na_jednym_skrzydle.html (08.07.2012). 16 http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6442381,Orliki_daja_prace.html (08.07.2012). 17 http://esportplus.pl/index.php?act=article&sub=view&id=6036 (08.07.2012); http://orlik2012.pl/index.php/aktualnosci/w-polsce-mamy-2012-orlikow (08.07.2012). 18 http://sport.interia.pl/aktualnosci-sportowe/news-pierwsza-edycja-orlik-basketmanii-zakonczona,nId, 577263 (08.07.2012); http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_ rzadu/decyzje_z_dnia/sprawozdanie_ z_realizacji_prog,6197/ (08.07.2012).
 • http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/578755,orliki_wyszly_obronna_reka_chociaz_byly_zastrzezenia _nik.html (08.07.2012).
 • L.M. Kahn: The Sports Business as a Labor Market Laboratory. "Journal of Economic Perspectives" 2000, Vol. 14, No. 3, s. 75-94.
 • S. Rosen, A. Sanderson: Labor Markets in Professional Sports. NBER Working Paper No. 7573, February 2000, JEL No. J4.
 • http://ec.europa.eu.
 • http://eurlex.europa.eu.
 • http://msport.gov.pl/; http://www.mf.gov.pl/.
 • http://www.orlik2012.pl.
 • http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6442381,Orliki_daja_prace.html (30.03.2009).
 • Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki. http://msport.gov.pl/ (07.02.2011).
 • http://wyborcza.pl/1,75478,9344306,Orliki_leca_na_jednym_skrzydle.html#ixzz1iDmdoivI (30.03.2011).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06060180-b99f-4bdc-acca-31a9fbb6d431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.