Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 121-138

Article title

"Wieczny, wieczny Rzym!..." Uwagi na marginesie "Veneri et Romae" Jerzego Żuławskiego

Content

Title variants

EN
Eternal, eternal Rome!... Marginal notes on Jerzy Żuławski’s “Veneri et Romae”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main aim of the following article „Wieczny, wieczny Rzym!..”. Uwagi na marginesach Veneri et Romae Jerzego Żuławskiego is to describe Rome, the facts and imaginative world seen through author’s eyes. Żuławski’s “Heartily Rome” is shown as a place where reality and mind creation infiltrate. Described places have the power to encourage author’s imagination and influence his memories to create a unique vision of his own world. Rome as a “dead” city (because of the souvenirs of the past) appeares as a place with its own life, in full bloom, not from Bedeker’s points of view, but from the subjective, very personal position. This paper is divided into three parts: Dead city, Old and contemporary Rome, Alone wanderer. Every single part is related to the distinctive feature which in the end will be helpful to create an interpretation of Jerzy Żuławski’s essay Veneri et Romae which was chosen as the fundamental base. To be able to create accurate analysis and interpretation the author of this paper reached for many information contained in dictionaries, additional literary and methodology output and different sources which are connected with: Rome, journey, city.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.
 • Czaja D., Wenecja jest kobietą. Rzecz o wyobraźni, „Konteksty” 1995, nr 3-4. s. 146-152.
 • Loska K., Flâneur jako metafora współczesnej kultury, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998, s. 41-48.
 • Rewers E., Ekran miejski, [w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Poznań 1997, s. 41-50.
 • Rybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.
 • Sadowska I., Geografia serdeczna. O eseistyce podróżniczej Jerzego żuławskiego, [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch i D. Trześniowski, Lublin 2011, s. 57-69.
 • Salamon K., Filozoficzne podróże Bolesława Micińskiego, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003, s. 189-215.
 • Tischner J., Inny, Kraków 2004.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
 • Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.
 • Wiśniewska L., Filozofia twórczości Jerzego Żuławskiego, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 1994, t. 2, s. 211-225.
 • Ziejka F., Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch, [w:] tegoż, Poeci, misjonarze, uczeni, Kraków 1998, s. 289-306.
 • Żuławski J., Veneri et Romae, [w:] tegoż, Bajka o człowieku szczęśliwym, Warszawa 1960, s. 145-173.
 • Żuławski J., Z domu, Warszawa 1978.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06065202-f293-41de-89d5-76d9344b5bd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.