Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 499 | 90-99

Article title

Badanie potrzeb klientów parku technologicznego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W ostatnich kilkunastu latach wzrastały rola i ranga prowadzenia badań marketingowych. Od dłuższego czasu na takie działania decydują się nie tylko przedsiębiorstwa, ale również inne podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu – IOB), które doceniają korzyści i czerpią realne zyski z ich realizacji. Takie badania wykorzystywane są również w działalności parków technologicznych. Dostarczają cennych informacji odnośnie do dotychczas świadczonych usług na rzecz firm będących rezydentami oraz wskazują ścieżki rozwoju usług, jak również eliminują te niedochodowe. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zakresu badań wykorzystywanych przez parki technologiczne do badania potrzeb klientów i służących m.in. ocenie jakości świadczonych usług i generowaniu nowych pomysłów przyszłych usług.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06089193-b5bb-4c68-a5ee-3ab0a47bfe3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.