PL EN


2017 | 499 | 90-99
Article title

Badanie potrzeb klientów parku technologicznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich kilkunastu latach wzrastały rola i ranga prowadzenia badań marketingowych. Od dłuższego czasu na takie działania decydują się nie tylko przedsiębiorstwa, ale również inne podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu – IOB), które doceniają korzyści i czerpią realne zyski z ich realizacji. Takie badania wykorzystywane są również w działalności parków technologicznych. Dostarczają cennych informacji odnośnie do dotychczas świadczonych usług na rzecz firm będących rezydentami oraz wskazują ścieżki rozwoju usług, jak również eliminują te niedochodowe. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zakresu badań wykorzystywanych przez parki technologiczne do badania potrzeb klientów i służących m.in. ocenie jakości świadczonych usług i generowaniu nowych pomysłów przyszłych usług.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06089193-b5bb-4c68-a5ee-3ab0a47bfe3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.