PL EN


2018 | 1 | 217-229
Article title

THE TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS: NATURE AND OBJECTIVE NECESSITY IN CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY

Authors
Content
Title variants
PL
TRANSFORMACJA RELACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH: ISTOTA I OBIEKTYWNA KONIECZOŚĆ W WARUNKACH INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Strategicznymi zadaniami Ukrainy są: podwyższenie konkurencyjności narodowej gospodarki, integracja z europejską ekonomiczną przestrzenią oraz rozwój społecznego państwa. Nie można rozwiązać tych problemów bez transformacji instytucji pracy, wzrostu jej innowacyjnych elementów. Celem artykułu jest zbadanie procesów transformacji w systemie relacji społecznozawodowych i ich wpływu na innowacyjną gospodarkę. W badaniach wykorzystano metody analizy porównawczej, syntezy, abstrakcji, indukcji i dedukcji oraz teoretycznej generalizacji. Metodologiczną podstawą jest metoda dialektyczna.
EN
The strategic tasks of Ukraine are an increase in the competitiveness of the national economy, integration with European economic space and the development of the social state. It is impossible to solve these problems without the transformation of labor institute, the growth of its innovative components. The purpose of the article is to research the transformational processes in the system of social and labor relations and their influence on the innovation economy. The comparative methods of analysis, synthesis, abstraction, theoretical generalization are used in the study. The methodological basis of the study is the dialectical method of investigation.
Year
Issue
1
Pages
217-229
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
References
 • Akhter F., Unlocking digital entrepreneurship through technical business processes, "Entrepreneurship and Sustainability Issues", 2017 5(1): 36-42. https://doi.org/10.9770/jesi.2017.5.1(3) [22.02.2018].
 • Beblavý М., Let’s get to work: the future of labor in Europe, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2014.
 • Blyzniuk V., Transformation of institution of employment as an adaptation of the labor market, ttp://mest.meste.org/MEST_Najava/V_Blyzniuk.pdf [02.08.2015].
 • Brinkley I. The Knowledge Economy: How Knowledge is Reshaping the Economic Life of Nations, http://www.theworkfoundation.com/downloadpublication/report/41_41_ke_life_of_nations.pdf [21.06.2017].
 • Gratton L., The future of work, http://www.lyndagratton.com/uploads/BSR%20-%20LG%20investigates%20the%20FOW.pdf [08.06.2015].
 • Huws U., The transformation of work in a global knowledge economy: towards a conceptual framework, http://www.ftu-namur.org/fichiers/WORKS-Conceptual_framework.pdf [02.12.2014].
 • Karoly L.A., The 21st Century at Work: Forces Shaping the Future Workforce and Workplace in the United States, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2007/RAND_CT273.pdf [04.11.2015].
 • Колот А.М.,Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія, КНЕУ, Київ, 2010
 • McIntosh S., Hollowing out and the future of the labour market, 2013, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250206/bis-13-1213-hollowing-out-and-future-of-the-labourmarket.pdf [08.02.2017].
 • Oblinger D.G., Game Changers: Education and Information Technologies, 2012, https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub72031.pdf [27.06.2017].
 • Sokół A., Figurska I., Creativity as one of the core competencies of studying knowledge workers, "Entrepreneurship and Sustainability Issues", 2017 5(1): 23-35. http://doi.org/10.9770/jesi.2017.5.1(2) [19.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06098a70-f4f8-4352-92f5-f561919a0669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.