Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 32 | 58/67

Article title

Chiński system zaufania społecznego

Content

Title variants

Chinese Social Credit System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ramach wprowadzanego Systemu Zaufania Społecznego blisko półtora miliarda Chińczyków ma stać się przedmiotem bieżącej oceny mechanizmów algorytmicznych. Skala, totalność i dynamika planowanego przedsięwzięcia jest nieporównywalna z jakimkolwiek projektem socjotechnicznym w historii ludzkości. W tym kontekście, za podstawowy cel niniejszego opracowania postawiono scharakteryzowanie socjotechnicznych możliwości, jakie dla władz chińskich niosą wprowadzane mechanizmy nadzoru opartego na technologiach big data. Ich opis i dogłębna analiza pod względem użyteczności socjotechnicznej pozwolą w końcowej części artykułu udzielić odpowiedzi na pytanie: czy dla szeroko rozumianego chińskiego Systemu Zaufania Społecznego możemy dołączyć – współcześnie coraz bardziej modną – etykietkę smart?
EN
Nearly 1.5 billion Chinese people are going to become the object of current voting mechanism, offered by algorithmic engine within the Social Credit System. The scale, as well as level of totality and dynamism of planned project outweigh anything we've come across the history of humankind. In that context the main goal of this paper is to characterise socio-technical possibilities offered to Chinese authorities by the Social Credit System’s big data and surveillance mechanisms. Their in-depth decription and analysis will provide the answer to the following question: whether it is possible for broadly defined Chinese Social Credit System to bound it with – eventually gaining popularity – label „smart”?

Year

Volume

32

Pages

58/67

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Adamczyk, M., 2018, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Wydawca Marcin Adamczyk, Sobótka.
 • Adamiec, P., 2008, Modernizacja sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej, Forum Politologiczne, t. 8, s. 117-156.
 • Bartosiak, J., 2018, Pacyfik i Eurazja. O Wojnie,Wydawca Jacek Bartosiak, Warszawa.
 • Bieliński, T., 2016, Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Chorzempa, M., Triolo, P., Sacks S., 2018, China’sSocialCredit System: A Mark of Progres orThreat to Privacy?, Peterson Institute for International Economics. Policy Brief.
 • Dargas, M., 2017, Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gacek, Ł., 2016, „Cywilizacja ekologiczna” we współczesnych Chinach: polityka ochrony środowiska w postulatach strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] J. MarszałekKawa (red. nauk.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 62-88.
 • Godement, F. 2016, Czego chcą Chiny?, przeł. K. Sarek, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Hoffmann, T., 2016, Polityka innowacyjna w gospodarce Chin, [w:] J. Marszałek-Kawa (red. nauk.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 116-145.
 • Jak Chiny oceniają obywateli, „Chip” online, 19 marca 2018, https://www.chip.pl/2018/03/jak-chiny-oceniaja-obywateli/ (dostęp: 12.07.2019).
 • Jureńczyk, Ł., Szatlach, M.E., 2017, Rywalizacja między Stanam Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową o dominującą pozycję w globalnej gospodarce, [w:] J. Marszałek-Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski (red. nauk.), Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – Ekonomia – Społeczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11-30.
 • Klabisch, J., 2018, China’sSocialCreditScore – rating a people, Blickwechsel. StiftungAsienhaus, July, KlartextMedienwerkstatt GmbH, Cologne.
 • Kołodko, G.W., 2018, Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński Media Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kos, O., 2016, Siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej i ich modernizacja, Inskrypcje, 2(7), s. 147-157.
 • Kostka, G., 2019, China’ssocialcreditsystems and public opinion: Explaining high levels of approval, New Media &Society, Vol. 21(7) 1565 –1593.
 • Łągiewska, M., Etyka sędziowska w Chinach – teoria i praktyka, [w:] [w:] J. Marszałek-Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski (red. nauk.), Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – Ekonomia – Społeczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 184-199.
 • McRae, H., 2008, The dragon awakens: China, howdidithappen?, The Independent, 10.05.2008, https://www.independent.co.uk/news/world/asia/thedragon-awakens-china-how-did-it-happen-823627.html (dostęp: 9.07.2019).
 • Ohlberg, M., Ahmed, S., Lang, B., 2017, Central planning, localexperiments. The compleximplementation of China’sSocialCredit System, Mercator Institute for China Studies, Berlin.
 • Sithigh, D.M., Siems, M., 2019, The Chinesesocialcredit system: A model for othercountries?, European University InstituteWorkingPapers, LAW 1/2019, BadiaFiesolana.
 • Skrzyp, J., 2018, Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki w ujęciu geopolitycznym, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 9-23.
 • Sykulski, L., 2018, Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Zona Zero sp. z o.o., Warszawa.
 • Szpunar, M., 2019, Kwantyfikacja rzeczywistości . O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego, Zeszyty Prasoznawcze, t. 62, nr 3 (239), s. 95–104.
 • Wachowski, M., 2016, Zasoby surowcowe Chińskiej Republiki Ludowej i ich znaczenie w rozwoju gospodarki, [w:] J. Marszałek-Kawa (red. nauk.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 89- 115.
 • Youmei, L., 2017, Przemiany życia społecznego w Chinach (od 1978 roku), przeł. z ang.: L. Stetkiewicz, D. Koblańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-060f5abc-43f4-4cbe-9ad5-35206dd1b4c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.