Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 15 | 219-228

Article title

Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług

Content

Title variants

EN
Sustainable Development strategy as a challenge for the processes of transformation in industry and services

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Sustainable Development is a strategy which has evidently expanded in the economy. Processes of industry and services transformation become a favourable occasion especially for ethical reflection. Sustainable Development as a strategy of company management is a real challenge for the above mentioned processes. This article concentrates on the advantages of this strategy put into practice, which allows the perception of such problems as: environmental protection, care about the place of employment, local society, etc.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy
 • Autorskie Licea Artystyczne ALA we Wrocławiu
 • CKU przy ZK nr 1 we Wrocławiu

References

 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • Agenda 21, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992–1996, MOŚZNiL, Warszawa
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa
 • Evan W.M., Freemen E., 1999, Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”. Kapitalizm Kantowski, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa
 • Frederick W.C., Davis K., Post J.E., 1988, Business and Society. Corporate Strategy, Public Ethics, McGraw-Hill Publishing Company, New York
 • Friedman M., 1999, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, s. 260–265
 • Gelbspan R., 1998, The Heat is On, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts Johannesburg Summit, 2002, World Summit on Sustainable Development, UN, Washington
 • Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, EMKA, Warszawa
 • Mouffe Ch., 2005, Paradoks demokracji, WNDSWE, Wrocław
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06147bbd-377e-4a55-8118-7e266078e964
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.