PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 42-56
Article title

Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

Content
Title variants
EN
Marketing Research in the Commercial Enterprise Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia procesy internacjonalizacji w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w latach 1990–2015. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy danych wtórnych, pozwalających zidentyfikować podmioty zagraniczne prowadzące działalność w tym sektorze oraz opisać kluczowe wymiary ich strategii. Do podstawowych wniosków z przeprowadzonych analiz można zaliczyć następujące charakterystyki: (1) dominacja rynkowa przedsiębiorstw zagranicznych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi – osiągnęły udział w rynku powyżej 50%; (2) rokiem przełomu w procesach internacjonalizacji był rok 2001; (3) najczęściej stosowaną strategią wejścia była inwestycja bezpośrednia typu greenfield; (4) krajem pochodzenia podmiotów zagranicznych były przede wszystkim wysokorozwinięte kraje europejskie; (5) podmioty zagraniczne prowadzą działalność w formie wielkopowierzchniowych sklepów (supermarketów, hipermarketów, sklepów dyskontowych).
EN
The paper presents the internationalization processes in the grocery retail market in Poland in 1990–2015. The study was conducted on the basis of the analysis of secondary data which allowed identifying foreign entities operating in this market and describing key dimensions of their strategy. The basic conclusions of the analysis are the following: (1) market dominance of foreign companies in the grocery retail market – their market share was above 50%; (2) the breakthrough year in the process of internationalization was 2001; (3) the most common entry strategy was greenfield direct investment; (4) foreign investors came from highly developed European countries; (5) foreign companies operate on the basis of large-format stores (supermarkets, hypermarkets, discount stores).
Contributors
author
 • Uniwersytet Lódzki, Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Lódzki, Katedra Marketingu
References
 • Churchill, G. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gregor, B. i Kalińska-Kula, M. (2010). Badania marketingowe a potrzeby informacyjne przedsiębiorstw regionu łódzkiego. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (t. 1, s. 438–446). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gregor, B. i Kalińska-Kula, M. (2014). Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Grudzewski, W. i Hejduk, I. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 • Jaciow, M. (2004). Badania marketingowe – koszt czy wartość dla menedżera. W: L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość (s. 164–171). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Kędzior, Z. i Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kotler, P. (2004). Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Koźmiński, A.K. (2009). Zarządzanie w warunkach niepewności. W: L. Garbarski i J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (s. 24–29). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kuczewska, L. (2002). Wykorzystanie badań marketingowych w świetle wyników badań własnych. Problemy budowania strategii marketingowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, (10).
 • Pawlak-Kołodziejska, K. i Schulz. M. (2011). Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. Handel Wewnętrzny, I (wrzesień– październik), 35–43.
 • Schulz, M. (2012). Zakres badań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. Handel Wewnętrzny, I (wrzesień październik), 126–135.
 • Witczak, O. (2009). Wykorzystanie badań marketingowych przez śląskie przedsiębiorstwa w zmniejszaniu niepewności funkcjonowania na rynku. W: L. Garbarski i J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (s. 580–590). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-061595a2-b323-41c4-ac63-5856a48cf3b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.