Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 16

Article title

System informatyczny KONWÓJ jako istotny element zabezpieczenia potrzeb transportu i ruchu wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

Content

Title variants

EN
IT system KONWÓJ as an essential element to secure the Polish Armed Forces’ needs for forces’ transportation and movement

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to determine the advisability and the functioning of the IT System KONWÓJ, operating for the needs of the Polish Armed Forces. As a modern telecommunications and IT solution, this system’s focus is to ensure the safety of the transport of materials and resources in the Polish Armed Forces. Together with the authorities managing it, such as the Directorate of Forces’ Transportation and Movement, and also carriers following its orders, it is involved in the implementation of electronic circulation of road permits. Moreover, it monitors the position of military transport convoys which are used particularly in the transport of hazardous and oversize materials as well as the Polish Armed Forces’ assets.

Contributors

References

 • 1. Gadomski Paweł, Organizacja transportu realizowana w misji wojskowej na przykładzie IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Logistyka i Transport, Wrocław, nr 1/2007.
 • 2. Instrukcja Operacyjnego Wykorzystania Teleinformatycznego Systemu Monitorowania Położenia Wojsk SI Konwój DU-4.4.4.2., Warszawa, 2014.
 • 3. Januszewski Jacek, Systemy Satelitarne GPS Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 • 4. Kowalski Kazimierz, Organizacja utrzymania wojskowych środków transportu, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2016.
 • 5. Łacny Janusz, Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu drogowego, [w:] Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Praca zbiorowa, Materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycz-nego, Logistics 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2008.
 • 6. Łacny Janusz, Zalewski Wojciech, Telematyka instrumentem wzrostu efektywności i bezpieczeństwa w transporcie, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe trendy w transporcie i logistyce. Symbioza jakości transportu i ekologii, Sopot, 2001.
 • 7. Mikulski Jerzy, Telematyka – przyszłość transportu i logistyki, Logistyka, nr 2/2010.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojaz-dów przewożących towary niebezpieczne, Dz. U. z 2012 r., poz. 1257.
 • 9. Siergiejczyk Mirosław, Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki i transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
 • 10. Wydro Kornel, Telematyka – znaczenie i definicja terminu, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1-2/2005.
 • 11. Wydro Kornel, Usługi i system telematyczny w transporcie, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2008.
 • 1. http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.215.0001257,metryka,rozporzadzenie-ministra-obrony-narodowej-w-sprawie-wydawania-zezwolen-wojskowych-na-przejazd-drogowy-pojazdow-przewozacych-towary-niebezpieczne.html.
 • 2. http://www.rczpi.wp.mil.pl/pl/36_20.html.
 • 3. www.tech-portal.pl/content/view/53/54.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0618a945-3bba-40d9-9f66-e4e91c1bcb23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.