Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 80-95

Article title

DONATION OF PROPERTY VERSUS ANNUITY – ANALYSIS OF VALIDITY OF APPLYING A SPECIFIC KIND OF CONTRACT IN FAMILY RELATIONS

Title variants

PL
DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI A DOŻYWOCIE – ANALIZA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA KONKRETNEJ UMOWY W STOSUNKACH RODZINNYCH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents a comparative study of donation contract and annuity contract and their legal effects. Main emphasis is put on the time when a property owner takes a decision about entering into one form of legal construction or the other. The author of the paper discusses cases in which the donor’s expectations may, in the end, fail to overlap with the legal state defined by a given form of contract, which is often confirmed by life practice. The paper includes specific references to the position of the donor, annuitant and their contractors. The paper calls for a wider access to legal advice and relevant information for property owners who consider making a donation.
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu porównania skutków umowy darowizny oraz umowy dożywocia - w kontekście momentu podejmowania przez właściciela nieruchomości decyzji o wykorzystaniu konkretnej konstrukcji prawnej. Autorka zwraca uwagę na momenty, w których oczekiwania dysponenta majątkiem mogą finalnie rozminąć się ze stanem prawnym ugruntowanym na niwie danego kontraktu, co potwierdza niejednokrotnie praktyka życiowa. W artykule znajdują się konkretne odniesienia do pozycji darczyńcy, dożywotnika oraz ich kontrahentów. Artykuł zwraca uwagę na potrzebę zagwarantowania właścicielom nieruchomości dostępności stosownych porad prawnych.

Year

Issue

4

Pages

80-95

Physical description

Dates

published
2015-12-15

References

 • [1.]Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, rozdz.11, LexisNexis 2008.
 • [2.]Ciszewski J., Kodeks cywilny. Komentarz, 2nd edition, LexisNexis 2014.
 • [3.]Grzybowski S., [in:] System prawa prywatnego, vol. III, part.2, par.23.
 • [4.]Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz. Book III. Liabilities, LexisNexis 2013.
 • [5.]Kaltenbek-Skarbek L., Prawo spadkowe, Oficyna 2011.
 • [6.]Księżak P, Zachowek w polskim prawie spadkowym, LexisNexis 2012.
 • [7.]Panowicz-Lipska J., System Prawa Prywatnego, Vol. 8. Prawo zobowiązań – detailed part, C. H. Beck 2011.
 • [8.]Partyk A., Pojęcie „niedostatku” jako podstawy obowiązku alimentacyjnego, Lex 2014.
 • [9.]Radwański Z., [in:] System Prawa Prywatnego, Vol. III, part 2, par. 135-136.
 • [10.]Stecki L., Darowizna, Toruń 1998.
 • [11.]Sylwestrzak A., Zamiana uprawnień dożywotnika na rentę; GSP 2010/2/207-220.
 • [12.]Sylwestrzak A., Odwołanie darowizny wskutek rażącej niewdzięczności obdarowanego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2003, No 10.
 • [13.]Węgrzynowski Ł., Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, Lex 2014.
 • [14.]decision of the Supreme Court 6 September 2013, V CSK 417/12 Lex no 1402680.
 • [15.]decision of the Supreme Court 20 October 2006, IV CSK 172/06, Lex no 564478.
 • [16.]decision of the Supreme Court 21 May 1979, I CR 98/79, Lex no 8184.
 • [17.]decision of Supreme Administrative Court of 17 May 2006, II FSK 716/05, LEX no 282605).
 • [18.]decision of the Supreme Court 26 June2001, I CA 1/01, OSNC 2002/2/26.
 • [19.]decision of the Supreme Court 15 October 2014, V CSK 653/13, Lex 1514819.
 • [20.]decision of the Supreme Court 30 March1998, III CKN 219/98, Lex no 56814.
 • [21.]decision of the Court of Appeal in Katowice 13 February 1995, I ACa 656/94, LexisNexis no 320535.
 • [22.]decision of the Supreme Court 12 October 2001 V CKN 631/00, OSN 2002, No 7-8, item 91.
 • [23.]decision of the Supreme Administrative Court in Warsaw 3 December 2014, II FSK 2194/12, Lex nr 1519725.
 • [24.]decision of the Supreme Court of Appeal in Warsaw dated 3 December 2014, II FSK 2194/12 Lex no 1591725.
 • [25.]decision of Court of Appeal in Białystok dated 20 February 2014, I ACa 758/13, Lex 1437906.
 • [26.]decision of Court of Appeal in Lublin dated 28 November 2013, I ACa 542/13, Lex 1416183.
 • [27.]decision of the Supreme Court dated 15 July 2010, IV CSK 32/10, Lex nr 885022.
 • [28.]decision of the Supreme Court 10 September 2009, V CSK 58/09, Lex 564860.
 • [29.]decision of the Court of Appeal in Warsaw dated 20 December 2013, VI Aca 740/13, Lex no 1430894.
 • [30.]decision of the Supreme Court 6 December 2012, IV CSK 172/12 Lex No 1284764.
 • [31.]decision of the Supreme Court 17 November 2011, IV CSK 113/11, Lex No 1111009.
 • [32.]decision of the Supreme Court 15 June 2010, II CSK 68/10, Lex No 852539.
 • [33.]decision of the Supreme Court 19 March 2009, III CSK 307/08, Lex No 492154.
 • [34.]decision of the Supreme Court 1 December 2004, III CK 63/04, Lex No 589985.
 • [35.]decision of the Supreme Court 15 May 2002, II CKN 808/00, Lex No 1171683.
 • [36.]decision of the Supreme Court dated 9 October 2014, I CSK 556/13, Lex no1541042.
 • [37.]decision of the Court of Appeal in Lublin dated 25 March 2015, I ACa 836/14, Lex no 1668617.
 • [38.]decision of the Court of Appeal in Białystok dated 19 February 2015, I ACa 787/14, Lex no 16661132.
 • [39.]decision of the Court of Appeal in Warsaw dated 22 October 2014, VI ACa 262/14, Lex no 16240763.
 • [40.]decision of the Court of Appeal in Łodz dated 4 September 2014,l I ACa 1577/13, Lex no 1527063.
 • [41.]decision of the Court of Appeal in Białystok dated 18 March 2015, I ACa 907/14, Lex no 1665044.
 • [42.]decision of the Court of Appeal in Białystok dated 18 March 2015, I Aca 903/14, Lex no1665024.
 • [43.]decision of the Court of Appeal in Gdańsk, I Aca 910/13, Lex no 1466771.
 • [44.]decision of the Supreme Court 23 November 2012, I CSK 217/12, Lex no1284691.
 • [45.]decision of the Supreme Court 9 December 2010, III CSK 39/10, Lex 738107.
 • [46.]decision of the Court of Appeal in Warsaw 11 March 2014, VI Aca 1513/13, Lex no 1454667.
 • [47.]decision of the Court of Appeal in Łodz 18 July 2013, I ACa 244/13, Lex 1353761.
 • [48.]decision of the Supreme Court 4 July 2012, I Csk 599/11, Lex No 1218157.
 • [49.]decision of the Supreme Court 30 October 2003, IV CK 158/02, Lex no 105679.
 • [50.]judgement of the Supreme Court 9 May 2008, III Csk 359/07, Lex 453125.
 • [51.]judgement in the Court of Appeal in Białystok dated 6 March 2015, I ACa 858/14, Lex no 1661139.
 • [52.]resolution of the Supreme Court 19 December 1986, III CZP 92/86, OSNC 1988/1/9.
 • [53.]resolution of the Supreme Court 30 April 1977, III CZP 73/76, OSNC 1978/2/19.
 • [54.]resolution of the Supreme Court 30 May 1980, III CZP 27/80, OSNC 1980/12/230.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-062225e7-8ff2-48dd-87a3-a53a987e9402
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.