Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 57-75

Article title

Rynek doradztwa politycznego w III RP

Title variants

EN
The Political Consulting Market in the Present-Day Republic of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Doradztwo polityczne, którego ojczyzną są Stany Zjednoczone, w Polsce pojawiło się wraz z transformacją systemu politycznego. Samo zjawisko jest w znaczącym stopniu związane z rozwojem form komunikowania politycznego oraz mediów masowych i stanowi konsekwencję stale postępującej profesjonalizacji działań wyborczych. Celem niniejszych rozważań jest deskrypcja rynku konsultingu politycznego w III RP. Ze względu na ograniczony charakter pracy zostanie przybliżona ewolucja doradztwa politycznego na przykładzie wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Proces rozwoju rynku doradztwa politycznego w III RP został podzielony na trzy etapy. Ostatnia kampania wyborcza w 2011 roku pokazała największe zaangażowanie środków finansowych, środków komunikacji politycznej oraz najwyższy poziom zaangażowania doradców politycznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w szczególności w przypadku Platformy Obywatelskiej. Jednakże nie wszystkie podmioty polityczne korzystają z usług doradców zewnętrznych, niektóre z nich nie posiadają także w swych strukturach doradców wewnętrznych, wyspecjalizowanych w komunikacji politycznej.
EN
Political consulting originated in the United States and appeared in Poland with the political transformation. This phenomenon is largely associated with the development of political communication forms and mass media. It constitutes a consequence of the on-going professionalization of electoral activities. The objective of this article is to describe the major features of the political consulting market in Poland. The evolution of the Polish political consulting is discussed on the case of presidential and parliamentary elections after 1989. The process of development of the current Polish political consulting has been divided into three stages. The last election campaign of 2011 showed the use of the greatest levels of financial resources, means of political communication and the highest level of political advisers’ involvement, particularly in the case of the Civic Platform. However, not all political actors use external consulting services. Some of them do not have any advisers specialized in political communication on board.

Year

Volume

Issue

1

Pages

57-75

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

References

 • Biskup B.: Rozwój doradztwa politycznego w Polsce, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2011, s. 91-106.
 • Cichosz M.: (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003.
 • Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005.
 • Dobek-Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.
 • Dobek-Ostrowska B.: Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 11-32.
 • Dudek A.: Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków: Wydawnictwo ARCANA 2007.
 • Grabowska M., Krzemiński 1.: Bitwa o Belweder, Warszawa: Wydawnictwo Literackie „Myśl” 1991.
 • Ignaczewski G.: Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2005.
 • Karnowski M., Łukasiak A., Zaremba P.: Czas wiernych szamanów, „Newsweek” 2005, nr 15, s. 62-65.
 • Koniec PiS-u. Z Michałem Kamińskim rozmawia Andrzej Morozowski, Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2012.
 • Kowalczyk K.: Kampania Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo RLMAR 201 l, s. 271-288.
 • Krzymowski M.: Igor Ostachowicz, „Wprost” 2011, nr 45, s. 36-39.
 • Kwiatek. A.: Andrzej Lepper - polityk z przypadku czy profesjonalista?, [w:] Marketing polityczny w poszukiwaniu wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń: Dom Wydawniczy DUET 2004, s. 392-415.
 • Łukasiak A., Zalewska L.: Polowanie na prezydenta, „Newsweek” 2005, nr 40, s. 30-32.
 • Makarenko V.: Kampania, jakiej jeszcze nie było, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 238, s. 6.
 • Mazur M.: Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2011, s. 17-38.
 • Newman B. I.: Politics in an Age of Manufactured Images, “Journal for Mental Changes” 5(1999), No 2, s.7-26.
 • Okraska T.: Janusz Korwin-Mikke w wyborach prezydenckich 2010 roku. Pochwała konsekwencji?, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 323-338.
 • Tomasiewicz J.: Niepogoda dla populistów. Kampanie prezydenckie Andrzeja Leppera i Bogusława Ziętka w 2010 r., [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 409432.
 • Tomczak Ł.: Kampania Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 307-322.
 • Tursk a-Kawa A.: Kampania Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 133-154.
 • Verćić D.: The Politics of Total Communication, “Journal for Mental Changes” 5(1999), No 2, s. 51-63.
 • Wojnicki J.: Blamaż Olechowskiego czyli fiasko pewnego projektu, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 339-356.
 • Wojtasik W.: Pojedynek z własną legendą. Kampania wyborcza Kornela Morawieckiego, [w:] Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice: Wydawnictwo REMAR 2011, s. 393408.
 • Zaręba A.: Spektakl medialny jako instrument kreowania wizerunku polityka, [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s.145-159.
 • Zaręba A.M.: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06236061-b0f9-4b44-9587-f78fe62219c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.