Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(18) | 165-179

Article title

Inbound marketing in research institutions

Content

Title variants

PL
Inbound marketing w instytucjach badawczych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
We live in times of revolution! We are witnessing a revolution in the way we choose new products and in the way we look for business partners. Nowadays, almost everybody who is looking for a pram for his child or a new accounting company for his small business, always starts by turning on the computer. We start with Google or any other search engine, we ask our friends from the Internet, our family members and colleagues for assistance, usually via e-mail, online chats, Facebook or Twitter. We live in times of revolution – as a result of this revolution companies without huge budgets and not resorting to eyecatching tv commercials are able to attract our attention. Nowadays, we pay more attention to companies offering us excellent content on the Internet – a good example here is Zaoppos, a company selling shoes which rapidly evolved into a multi-billion-dollar business. There is no doubt that currently an attractive form of presence in the web is of utmost importance for any company. The main force driving this new revolution is inbound marketing. This revolution has a global and universal reach and affects everybody without regard to his or her social or economic status, his or her education or culture. The term of Inbound Marketing hasn’t been translated into Polish yet. It can be interpreted as active, incoming marketing. Inbound Marketing is opposed to outbound marketing – traditional way of communicating, which is all about „pushing out” information, advertising message to the potential customer. Inbound marketing is focused on activities on the Internet, which allow the customers to find the message they are looking for. The potential customer is following issues he is looking for on the Internet, which leads him to the source of the message. The idea of inbound marketing is about taking such actions in the sphere of media that allow potential customers to find what they are looking for. Inbound marketing combines elements of Internet marketing which can efficiently draw customers into the sphere of activities of marketing specialists. The main areas of interest are: • Marketing in search engines, • Activities associated with creation of content in the blogosphere, • Taking advantage of social networks and microblogs.
PL
Żyjemy w czasach rewolucji. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w sposobie wybierania nowych produktów i poszukiwania partnerów biznesowych. Dziś niemal każdy, kto poszukuje wózka dla dziecka lub nowej firmy księgowej do obsługi swojej działalności gospodarczej siada najpierw do komputera. Zaczynamy od Google lub dowolnej innej wyszukiwarki, zasięgamy opinii grona internetowych przyjaciół, członków rodziny i współpracowników, z którymi kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, czatów, Facebooka lub Twittera. Żyjemy w czasach rewolucji – rewolucji polegającej na tym, że naszą uwagę zwracają na siebie firmy, które nie mają wielkich budżetów i nie promują się za pomocą przyciągających wzrok reklam telewizyjnych. Dziś zwracamy uwagę na firmy, które oferują nam świetne treści w Internecie – przykładem może być tu Zaoppos, firma zajmująca się sprzedażą obuwia, która błyskawicznie rozwinęła się w biznes wart wiele miliardów dolarów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że atrakcyjna forma obecności w sieci ma dziś kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Wiodącą siłą tej nowej rewolucji jest inbound marketing. Rewolucja ta ma zasięg globalny, uniwersalny i dotyczy każdego, bez względu na to jakie miejsce w hierarchii społecznej, gospodarczej, naukowej czy też kulturowej zajmuje. Pojęcie inbound marketingu nie doczekało się jeszcze tłumaczenia na język polski. W wolnym tłumaczeniu można je interpretować jako marketing przychodzący, aktywny. Inbound marketing stoi w opozycji do outbound marketingu – tradycyjnego sposobu komunikowania się polegającym na „wypychaniu” informacji, przekazu reklamowego do potencjalnego klienta. Inbound marketing skupia się na działaniach w Internecie umożliwiających klientom odnalezienie interesującego ich przekazu. Potencjalny konsument podąża za zagadnieniami, których poszukuje w sieci, co prowadzi go do nadawcy komunikatu. Idea inbound marketingu polega na podjęciu takich działań w mediasferze, aby potencjalni klienci sami znaleźli to, czego szukają. Inbound marketing łączy elementy marketingu internetowego, które w skuteczny sposób pozwalają wciągnąć klientów w sferę działań marketerów. Głównymi obszarami zainteresowań są : • marketing w wyszukiwarkach internetowych, • działania związane z tworzeniem treści w blogosferze, • wykorzystanie mediów społecznościowych i mikroblogów.

Publisher

Year

Issue

Pages

165-179

Physical description

Dates

published
2015-12

Contributors

References

 • Evans, „Li” L., Social Media Marketing, Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych.
 • Halligan B., Shah D., Inbound Marketing, daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu.
 • Podlaski A., Marketing społecznościowy, tajniki skutecznej promocji w Social Media,
 • Publikacja KNOW: Konsument w mediach społecznościowych - EURO RSCG WORLDWIDE/Edycja Polska, wydanie 2,
 • Treadaway C., Smith M., Godzina dziennie z Facebook marketingiem.
 • Barrett N., Pulizzi J., Get Content, Get Customers, McGraw-Hill, 2009.
 • Bazaarvoice and The CMO Club, „CMOs on Social Marketing Plans for 2011”.
 • Bloomstein M., Content Strategy at Work: Real-world Stories to Strengthen Every Interactive Project, Morgan Kaufmann; 1 edition (2012).
 • Halvorson K., Rach M., Content Strategy For the Web, Second Edition, New Riders, U.S.A. 2012,
 • Handley A., Scott D. M., Chapman C. C., Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business (New Rules Social Media Series), Wiley, John & Sons, Incorporated (2010)
 • HiveFire „Content Curation Adoption Survey 2011”.
 • Junta42 and MarketingProfs - B2B Content Marketing: 2010 Benchmarks, Budgets and Trends,
 • Levine R., Locke Ch., Searls D., Weinberger D., Manifest www.cluetrain.com, Wig-Press, 2000.
 • Lieb R., Content marketing, Que Publishing, 2011.
 • Łoboda M., Mącik R., Przedsiębiorczość Internetowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Olejniczak A., Reklama - psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.
 • Pulizzi J., Handley A., Raport – B2B Content Marketing 2012 Benchmarks Budgets&Trends – Content Marketing Instutute, Marketing Profs.
 • Rose R. and Pulizzi J., Managing Content Marketing: The Real-World Guide for Creating Passionate
 • Subscribers to Your Brand, Content Marketing Institute (2011).
 • Scott D. M., The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly, Wiley; 1 edition (2007)
 • Wrona K., Identyfikacja wizualna, jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0624f488-45bb-40ec-9382-23951848cba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.