Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 (12) | 79-94

Article title

Twórczość jako droga do pokoju

Content

Title variants

EN
Creativity as the way to Peace

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejsze rozważania ukierunkowane są przede wszystkim na ukazanie powiązań pomiędzy twórczością i pokojem. Są to w moim przekonaniu bardzo ważne zagadnienia pedagogiczne, przede wszystkim dlatego, iż podważają słuszność szeroko rozpowszechnionych poglądów, zgodnie z którymi kwestie wojny i pokoju znajdują się poza możliwościami wpływu zwykłego człowieka. Tymczasem, zgodnie z prezentowanymi w tekście koncepcjami (Montessori, Rowid), każda jednostka powinna być świadoma swojej indywidualnej mocy sprawczej w budowaniu pokojowego ładu w otaczającym ją świecie. Wytworzenie właściwych postaw i zaszczepienie człowiekowi poczucia odpowiedzialności w tym zakresie to jedne z najważniejszych zadań edukacji.
EN
The aim of these deliberations is primarily to show the relations between creativity and peace. In my opinion, these pedagogic issues are very important, especially because they challenge the commonly held views that an ordinary man in the street cannot have any influence on the issues of war and peace. In accordance with the concepts presented in the text (Montessori, Rowid), each person should be aware of their individual causative power in the creation of peaceful order in the surrounding world. The development of proper attitudes and instilling in a human the sense of responsibility in this regard are among the most significant educational tasks.

Year

Issue

Pages

79-94

Physical description

Contributors

  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0625eeca-cc75-4cfe-8d9f-ae52de19bd39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.