PL EN


2017 | 471 | 226-235
Article title

Obligatoryjne raportowanie a przesłanki budżetowania projektów w kontekście zarządzania fundacją

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany legislacyjne, które zachodzą w zakresie sprawozdawczości finansowej od 2014 roku, spowodowały częściową harmonizację obligatoryjnego raportowania realizowanego przez fundację. Umożliwiły jednocześnie efektywniejszą realizację zewnętrznej funkcji informacyjnej. W dalszym ciągu marginalizowane są jednak potrzeby zarządcze. Podstawowym celem referatu jest przedstawienie obowiązkowej sprawozdawczości i przesłanek fakultatywnego budżetowania projektów w perspektywie zaspokajania potrzeb informacyjnych zarządzających fundacją. Teoretyczny i aplikacyjny charakter pracy skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy aktów prawnych i raportów oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż realizowane obowiązkowe raportowanie odznacza się niską efektywnością, co stanowi główną przesłankę fakultatywnego wykorzystania budżetowania projektów, którego istota i forma koresponduje z podstawowymi atrybutami fundacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0626fe66-8c8a-41ac-8c68-4fbaeaf15324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.