Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 471 | 226-235

Article title

Obligatoryjne raportowanie a przesłanki budżetowania projektów w kontekście zarządzania fundacją

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zmiany legislacyjne, które zachodzą w zakresie sprawozdawczości finansowej od 2014 roku, spowodowały częściową harmonizację obligatoryjnego raportowania realizowanego przez fundację. Umożliwiły jednocześnie efektywniejszą realizację zewnętrznej funkcji informacyjnej. W dalszym ciągu marginalizowane są jednak potrzeby zarządcze. Podstawowym celem referatu jest przedstawienie obowiązkowej sprawozdawczości i przesłanek fakultatywnego budżetowania projektów w perspektywie zaspokajania potrzeb informacyjnych zarządzających fundacją. Teoretyczny i aplikacyjny charakter pracy skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy aktów prawnych i raportów oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż realizowane obowiązkowe raportowanie odznacza się niską efektywnością, co stanowi główną przesłankę fakultatywnego wykorzystania budżetowania projektów, którego istota i forma koresponduje z podstawowymi atrybutami fundacji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0626fe66-8c8a-41ac-8c68-4fbaeaf15324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.