Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 467 | 187-201

Article title

Czynniki innowacyjności polskich regionów

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule analizuje się czynniki innowacyjności w kontekście ich wiodącej albo wspomagającej roli w rozwoju regionów w Polsce. Głównym celem analizy jest określenie, które z czynników oddziałują na cały region, a które są istotne przede wszystkim dla rozwoju regionalnych centrów. Analiza wybranych charakterystyk innowacyjności w układzie regionalnym Polski prowadzi do konkluzji, że wiele działań związanych z innowacyjnością, ze względu na związane z nimi procesy decyzyjne oraz formy finansowania i zarządzania, ma tendencję do lokowania się w największych ośrodkach miejskich z regionalnymi i ponadregionalnymi funkcjami administracyjnymi. Oznacza to, że zróżnicowanie polskich regionów (województw) pod względem innowacyjności jest praktycznie tożsame z innowacyjnością charakteryzującą ich główne ośrodki miejskie. Regiony nie wzmacniają rozwoju swoich centrów, ale ich główne ośrodki miejskie są katalizatorami innowacyjnego rozwoju. W artykule wykorzystano analizę desk research (literatura przedmiotu oraz wybrane dokumenty strategiczne regionów).

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-062b02dc-e52d-4b43-8ba6-fd8e1c1a0abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.