Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 291-309

Article title

Działalność Roy Publishers w Nowym Jorku w latach 1941-1960 jako kontynuacja tradycji przedwojennego Towarzystwa Wydawniczego „Rój”

Authors

Content

Title variants

EN
The activities of Roy Publishers in New York during 1941-1960 – a continuation of the pre-war Publishing Society “Rój” tradition

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article discusses the publishing activities of Roy Publishers in New York from 1940 to the 1960s, particularly its impact on popularizing Polish literature and information about Poland in the U.S. The publishing house continued the tradition of the former house, named “Rój”, which was active during 1924-1940 in Warsaw and established by Melchior Wańkowicz, then managed together with Marian Kister. The article is based on the materials from the publishing house archive, now held at Stanford University Libraries, a valuable research source on the émigré cultural heritage of the 2nd Republic of Poland.

Contributors

author
 • Biblioteka Uniwersytetu Stanforda

References

 • [admin.], Marian Kister. Wielki zapomniany wydawca, wspólnik Melchiora Wańkowicza. PodkarpackaHistoria.pl, 2 lipiec 2017 [online] http://www.podkarpackahistoria. pl/2017/07/marian-kister-wielki-zapomniany-wydawca-wspolnik-melchiora-wankowicza/ [dostęp 20.05.2018].
 • [kr.] Zasłużone dziesięciolecie: wywiad z Tow. Wydawniczem „Rój”, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 10, s. 5.
 • Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries, catalog number M2074, Roy Publishers records, undated [stan z lutego 2017 r.].
 • History of the School of English and the Faculty of English. Strona internetowa Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [online] http://wa.amu. edu.pl/wa/history_historia [dostęp 20.05.2018].
 • Janta A., Wspomnieniu o moim wydawcy (fragment pamiętnika), „Tydzień Polski”, 21 IX 1968 r., Londyn.
 • Kister H., Pegazy na Kredytowej: wspomnienia, Warszawa 1980.
 • Kłossowski A., Na obczyźnie: ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.
 • Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 • Krupa B., Nafpaktitis M., Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. specjalny: Polonika w zbiorach obcych, red. nauk. J. Puchalski, A. Chamera-Nowak i D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, s. 557-566.
 • Pytasz M., Wygnanie, emigracja, diaspora: poeta w poszukiwaniu czytelnika, Katowice 1998.
 • Wittlin J., Pegazy na Kredytowej, „Wiadomości” 1964, t. 19, nr 23 (949).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-063b21f2-369b-4f64-838b-304d29c0fb19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.