Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7 | 1 | 44-50

Article title

Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań

Content

Title variants

EN
The effectiveness of the use of electronic school management – research report

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu efektywności wykorzystywania elektro-nicznego systemu zarządzania szkołą, które zrealizowane zostały w ramach pracy magisterskiej. Głównym celem badawczym było określenie zmian, jakie zachodzą pod wpływem wykorzystywa-nia dzienników elektronicznych w szkolnictwie.
EN
The article presents results of research on the effectiveness of the use of an electronic system of school management that were implemented as part of thesis. The main objective of the research was to determine the changes occurring under the influence of the use of electronic class register in education.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

44-50

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

  • Bednarek J. (2012), Multimedia w kształceniu, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2015, poz. 1170).
  • Tuczyński K. (2015a), Badanie efektywności elektronicznego systemu zarządzania szkołą, praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
  • Tuczyński K. (2015b), Techniczno-informatyczne kierunki rozwoju systemów elektronicznego zarządzania szkołą, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 4(83).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-063c99c6-e5d8-4eb1-b74b-dd072b4351f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.