Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(35) | 79-91

Article title

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej

Content

Title variants

EN
Safety and ergonomics in the work of long-term care nurses

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań było poznanie warunków pracy, a w szczególności zagrożeń podczas prac wykonywanych przez personel pielęgniarski w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej. W badaniach wykorzystano anonimowe kwestionariusze, które zostały wypełnione przez 95 (84%) pielęgniarek pracujących w siedmiu placówkach opieki długoterminowej. Kwestionariusz zawierał pytania, które dotyczyły procesu pracy, warunków pracy, wyposażenia, obciążenia pracą, zagrożeń, ciężkości wykonywanej pracy oraz dolegliwości odczuwanych w trakcie realizacji świadczeń. W opinii pielęgniarek praca w opiece długoterminowej jest bardzo ciężka. Największymi zagrożeniami i uciążliwościami w ich pracy są: duże obciążenie fizyczne (prace związane z ręcznym podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów) i duże obciążenie psychiczne (związane ze stanem zdrowia pacjentów, agresją pacjentów, trudnością w porozumiewaniu się z nimi). Zebrane dane wskazują, że ponad 90% pielęgniarek w zakładach opieki długoterminowej zgłasza dolegliwości związane z wykonywaną pracą (ból kręgosłupa 97%, ból pleców 78%, ból kończyn górnych 77%, ból kończyn dolnych 66%, ból głowy 45%, ból mięśni 28%, pieczenie powiek 18%, swędzące zmiany skórne 17%, zawroty głowy 15%, ból brzucha 13%).
EN
The aim of the study was to identify working conditions, of nursing staff in the stationary long-term care facilities with special reference to occupational hazards. An anonymous questionnaire was used as a major tool of this study, which was filled out by 95 (84%) of nurses working in 7 long-term care facilities. The questionnaire contained questions concerning the work process, working conditions, equipment, workload, hazards, work arduousness and work-related complaints. Long-term care nurses generally assessed their work as very hard. In the nurses’ opinion the greatest hazards and arduousness at their work are: demanding physical load (tasks related to manual lifting and moving around of patients); demanding mental load (related to patients’ health status, patients’ aggression, difficulty in communications with patients). The collected data indicate that more than 90% of the nurses in long-term care facilities report the work-related complaints (spine pain—97%, back pain—78%, arm pains—77%, leg pains—66%, headache—45%, muscular pain—28%, eye-lids burning—18%, itching dermal lesions—17%, dizziness—15%, abdominal pain—13%).

Year

Issue

Pages

79-91

Physical description

Dates

published
2017-09-30

Contributors

 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

References

 • Borg, G.A.V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sport and Exercise, 14(5), 377–381.
 • Fidecki, W., Wysokiński, M., Kachaniuk, H., Sadurska, A., Dobrowolska, B., Adamska-Kuźmicka, I. (2007). Samodzielność osób w podeszłym wieku przebywających w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 117(3), 361–363.
 • Fidecki, W., Wysokiński, M., Wrońska, I., Ślusarz, R. (2011). Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa, 19(1), 1–4.
 • Kułagowska, E. (2011). Ciężkość pracy w Domu Pomocy Społecznej w opinii personelu. Medycyna Środowiskowa, 14(4), 58–65.
 • Kułagowska, E., Kosińska, M. (2010). Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Medycyna Pracy, 61(6), 641–647.
 • Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2009). Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 119(3), 288–292.
 • Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2013). Normy obsad pielęgniarskich w zakładach opieki długoterminowej. Problemy Pielęgniarstwa, 21(2), 204–213.
 • Pytka, D., Doboszyńska, A., Syryło, A. (2012). Ocena stanu psychofizycznego pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej. Zdrowie Publiczne, 122(2), 155–159.
 • Szymańska-Pomorska, G., Klisowska, I., Misiak, K., Felińczak, A., Dąbek, A., Fal, A.M., Kinal, A., Florkowska, N. (2012). Przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta w zakładzie opiekuńczym i realizacja procesu pielęgnowania w opinii pielęgniarek. W: J. Rosińczuk-Tonderys, I. Uchmanowicz (red.). Elementy opieki nad chorym przewlekle (s. 73–85). Wrocław: Med-Pharm. ISBN 978-83-7846-002-2.
 • Zysnarska, M., Biskupska, M. (2006). Ocena sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w aspekcie skali Barthel. Zdrowie Publiczne, 116(2), 337–339.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06402c72-def9-4947-b490-a40112069021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.