Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (21) Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja | 187-199

Article title

O możliwości kooficjalizacji języka polskiego na terenie brazylijskich municypiów

Authors

Content

Title variants

EN
On the possibility of introducing Polish language as a co­official one in the area of Brazilian municipalities

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article aim is in presenting the possibilities that the latest Brazilian language policy creates for Polish as well as other minority languages. The most important seems to be the idea of co­‑oficialization [cooficialização] of minority languages at the Brazilian municipalities. It has been compared with the Polish Ethnic and National Minorities and Regional Languages Act. Such comparison enables emphasising the specificity of Brazilian legislation. The article also contains basic information concerning the presence of the Polish language in Brazilian public space.

Contributors

References

 • Bagno M., 2015, Preconceito linguístico, São Paulo.
 • Constituição da República Federativa do Brasil, 1998, Brasília http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /constituicao/constituicao.htm [dostęp: 29.09.2017].
 • Foerste E., Peres E.P., Küster S., 2016 Política linguísticas e o ensino bilíngue português­‑pomerano em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, “matraga”, nr 38 http://www.e­‑publicacoes.uerj.br/inde x.php/matraga/article/download/20780/18155 [dostęp: 29.09.2017].
 • Guia de Pesquisa e Documentação para o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Vol. 1: Patrimônio cultural e diversidade linguística, 2014, Brasília.
 • Klidzio N., 2016, Język polski i kultura polska w Brazylii: kiedyś i teraz, w: Miodunka W., Seretny A., red., Język, literatura i kultura polska w świecie, Kraków.
 • Kula M., 2012, Polono­‑brazylijczycy i parę kwestii im bliskich, Warszawa.
 • Lei N° 10.436 de 25 de abril de 2002 (Lei da Língua Brasileira de Sinais). Diário Oficial da União – Seção 1–25/04.2002, s. 23.
 • Lipińska E., Seretny A., 2009, O polszczyźnie literackiej na obczyźnie, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (4).
 • Malczewski Z., 2016, Nauczanie języka polskiego w Brazylii. Od szkół polskich osadników do polonistyki na brazylijskich uczelniach federalnych, w: Miodunka W., Seretny A., red., Język, literatura i kultura polska w świecie, Kraków.
 • Mazurek J., 2006, Kraj a emigracja: ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939), Warszawa.
 • Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko­‑portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.
 • Morello R., red., 2015, Leis e línguas no Brasil. O processo de cooficialização e suas potencialidades, Florianópolis.
 • O Brasil Indígena, 2013, Brasília http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/im g/12­‑Dez/pdf­‑brasil­‑ind.pdf [dostęp 29.09.2017].
 • Oliveira G., 2008, Pluriliguismo no Brasil, Brasília http://www.lacult.unesco.org/docc/Pluriling uismo_no_Brasil.pdf [dostęp 29.09.2017].
 • Oliveira G., 2015, A cooficialização de línguas em nível municipal no Brasil: direitos linguísticos, inclusão e cidadania, w: Morello R., red., Leis e línguas no Brasil. O processo de cooficialização e suas potencialidades, Florianópolis.
 • Orzeł­‑Dereń K., 2013, Śladami polskich kolonistów w Brazylii. Historia osadnictwa na terenach Santana, Kraków.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Dz.U. Nr 62, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425.
 • Wachowicz R., 1970, As escolas da colonização polonesa no Brasil, w: Anais da Comunidade Brasileiro­‑Polonesa, t. 2, Curitiba.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0644a9ea-e9f7-461e-a249-54fd3669e394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.